Zemědělské protesty v Bruselu

Zemědělské protesty v Bruselu
Včera se v Bruselu konala velká demonstrace, kvůli ukončení kvót na mléku. Zemědělci protestovali kvůli příliš nízkým cenám mléka, které dle zemědělců nestačí k tomu, aby si vydělali na živobytí.

V pondělí 7. 9. 2015 se v centru Bruselu konala velká demonstrace zemědělců, kvůli ukončení kvót na mléko. Po Komisi zemědělci požadují finanční podporu pro sektor, protože za stávajících podmínek nebudou schopni udržet produkci mléka a zkrachují.

Ministři zemědělství proto svolali výjimečnou schůzku, kde schválili pomocný program pro zemědělce. Program pomoci, který zpřístupní zemědělcům 500 mil. €, budou moci údajně využít okamžitě. Přesto zemědělci protestují a to kvůli nerovnoměrnému rozdělení financí mezi členské země.

Pomocný program bude určený na:

  • okamžitou pomoc zemědělcům vyrovnat se se snížením cen mléka
  • úpravu nerovnováhy na trhu – stimulace poptávky a redukce nabídky
  • podporu řešení problémů v dodavatelských řetězcích
  • posílení vztahu mezi společností a zemědělstvím

Nejvíce finančních prostředků je určených právě na okamžitou pomoc zemědělcům, kteří utrpěli ztráty kvůli konci mléčných kvót a ruským sankcím. Dodatečně mohou i členské státy poskytnout svým zemědělským podnikatelům finanční pomoc dle zásady de minimis.

Ministr zemědělství ČR Jurečka návrh Komise kritizuje, protože je příliš obecný, například vůbec nestanovuje přesné částky, které by měly obdržet zemědělci v jednotlivých členských státech. Ministr Jurečka navrhl, aby Komise ve svém návrhu zohlednila země, ve kterých je cena mléka pod průměrem EU.

Na příští rok ministerstvo zemědělství připravuje kvůli stabilizaci sektoru mléka na nové typy národní podpůrné programy pro chovatele dojného skotu. Konečná výše dotací může dosáhnout až dvou tisíc korun na dojnici. Zpracovatelé, kteří se zapojí do režimu jakostního mléka, mohou dostat až korunu na litr.

Doporučení

Doporučujeme sledovat vývoj především v ČR, protože na 2016 ministerstvo zemědělství připravuje národní podpůrný program pro stabilizaci sektoru mléka. O situaci v EU vás budeme dále informovat, návrh Komise je zatím opravdu velmi nekonkrétní a předpokládáme, že bude značně pozměněn, kvůli odporu značné části členských států.

Zdroj: Politico, Ministerstvo zemědělství