Zářijové iniciativy občanů

Zářijové iniciativy občanů
Komise v září 2018 zaznamenala dvě občanské iniciativy týkající se zemědělství a produkce potravin - End The Cage Age a Eat ORIGINal! Unmask your food.

Komisi byly v září doručeny hned dvě občanské iniciativy týkající se zemědělství a potravin. První z 5. 9. 2018 nese název “End The Cage Age” a bude se snažit sehnat podpisy pro novou legislativu, která by zakázala chov hospodářských zvířat v klecích. Konkrétně se v textu iniciativy píše o zákazu klecí pro tato zvířata:

  • nosnice, králíci, kuřice, plemenní brojleři, plemenné nosnice, křepelky, kachny a husy a

  • individuální kotce pro prasnice a telata, kde ještě nejsou zakázány.

Dostatek platných podpisů (celkem 1 milion z nejméně 7 zemí EU) budou muset předkladatelé sehnat do 11. 9. 2019 (rok od oficiálního zaregistrování iniciativy), pokud se jim to povede, musí se iniciativou zabývat Komise a do třech měsíců vydat své stanovisko. Nemusí přitom nutně zahájit proces pro vytvoření nové evropské legislativy, to je pouze jedna z možností.

Druhou občanskou iniciativu Komise obdržela 19. 9. 2018 a jmenuje se “Eat ORIGINal! Unmask your food”, její autoři si od ní slibují zavedení povinné identifikace původu potravinových výrobků. Cílem je zabránit podvodům, lépe chránit veřejné zdraví a zajistit právo spotřebitelů na informace. Konkrétně iniciátoři požadují:

  • povinnost uvedení původu pro všechny zpracované i nezpracované potraviny, které se nacházejí na jednotném trhu EU, bez výjimky pro registrované ochranné známky a zeměpisná označení,

  • povinnost uvedení původu primárních přísad zpracovaných potravin, pokud původ není shodný s výsledným produktem a

  • zvýšení konzistence značení potravin, včetně sjednocení informací o metodách zpracování a produkce pro zajištění transparentnosti v rámci celého potravinového řetězce.

Stejně tak jako u výše uvedené iniciativy, musí být všechny podpisy sehnány do roka od zaregistrování žádosti (2. 10. 2018), tedy do 2. 10. 2019.