Září bude měsícem biopotravin

Září bude měsícem biopotravin
MZe letos už pojedenácté připravuje na září měsíc biopotravin. Během něhož budou probíhat kampaně na podporu biopotravin a akce k propagaci ekologického zemědělství.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo září 2015 jako měsíc biopotravin. Tato akce na podporu ekologického zemědělství a spotřeby biopotravin bude probíhat již pojedenácté. Kampaň bude probíhat zejména v elektronických mediích, a to zejména prostřednictvím webu mesicbiopotravin.cz. Producenti biopotravin se značkou BIO se mohou stát partnerem akce, stačí, když budou kontaktovat MZe.

Letošním mottem Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství je „BIO pro každého“. Kampaň má pomoci odstranit u veřejnosti rozšířenou představu, že biopotraviny jsou dostupné jen malé skupině obyvatel, a že v bio kvalitě lze koupit pouze ovoce nebo zeleninu.

Obliba biopotravin postupně stoupá o čemž jsme vás informovali v článku ,,Spotřeba biopotravin v ČR roste“. Roste i počet biozemědělců a bioproducentů. Od konce roku 2014 přibylo v ČR 372 podnikatelů v zemědělství - přibylo 18 nových výrobců biopotravin, 7 faremních zpracovatelů, 2 výrobci ekologických krmiv, po jednom chovali včel a ryb. Sektor biozemědělství je tedy na vzestupu a dle registru ekologických podnikatelů je v současnosti v ČR 434 880 ha půdy obhospodařováváno ekologicky.

Pro podporu biopotravin hovoří i nedávné výzkumy, které potvrdily přínos biopotravin. Před časem byla zveřejněna v odborném časopise British Journal of Nutrition studie, která zjistila, že bioprodukty a výrobky z nich obsahují průměrně 17 % více antioxidantů než běžné potraviny. Některé bioprodukty obsahovaly až o 69 % více vybraných typů antioxidantů.  V rámci studie byl také zjištěn čtyřnásobně vyšší obsah reziduí pesticidů v konvečních potravinách a výrazně nižší obsah některých toxických těžkých kovů v produktech z ekologického zemědělství. Dle výsledků této studie může konzumace biopotravin vést ke zvýšenému příjmu nutričně vhodných antioxidantů a ke snižování příjmu jedovatých těžkých kovů

Zajímavou komoditou je české biomléko, které plní i vyšší standardy než stanovuje EU, a proto je dobrým obchodním artiklem. Poptávka ze zahraničí každoročně roste o cca 100%. Kvalita mléka z tuzemských ekologických chovů stoupá, tudíž se o české biomléko zajímají zahraniční mlékárny, zejména v sousedním Německu. Většina bioprodukce (nejen mléka) končí ovšem na českém trhu.

Během září proběhne řada akcí, jejichž cílem bude podpora biozemědělství a biopotravin. V rámci kampaně bude 2. 9. 2015 vyhlášena soutěž Česká biopotravina 2015. Ve stejný den bude zahájen Biosummit 2015, což je tradiční mezinárodní setkání hlavních aktérů biozemědělství. Akce bude probíhat na MZe v Praze 2. 9. a 3. 9. 2015. Hlavním tématem Biosummitu 2015 bude půda jako základ lidské výživy s důrazem na fakt, že ekologické zemědělství přináší praktické a udržitelné řešení mnohých problémů spojených s degradací půdy. Ve druhé části konference proběhne diskuse s mottem „BIO není luxus“ s představením několika úspěšných projektů z praxe. Na Biosummitu budou představeny české i zahraniční projekty ekozemědělství se zaměřením „pro lidi a pro půdu“, které jsou úspěšné v praxi. Své příspěvky přednesou také vědci, prostor bude věnován rovněž aktuálním výsledkům pokusů a novým publikacím s tématikou ekologického zemědělství a půda.

Další akce, které se uskuteční pod záštitou měsíce biopotravin, jsou:

BioTrh v Praze 3. 9. 2015 - Širokou nabídku produktů v biokvalitě nabídne zájemcům zářijový BioTrh na nádvoří Národního zemědělského muzea.

Čejkovické bylinkové slavnosti 6. 9. 2015 - Slavnosti bylin, čajů a koření spojené s bohatým doprovodným programem.

Bioakademie 2015 v Lednici 10. 9. – 12. 9. 2015 - Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství se zaměří na podporu a kvalitu produkce v ekologickém zemědělství.

Poznej svého farmáře Ekofarma Šumava 12. 9. 2015 – Představení ekozemědělství na ekofarmě na Šumavě.

Biodožínky 2015 v Nenačovicích u Berouna 13. 9. 2015 – Biodožínky představí nové postupy v biozemědělství a umožní nakoupit biopotraviny a bioprodukty.

Zdroj: Měsíc biopotravin