Výzkum ve V4

Výzkum ve V4
Nová publikace informuje o výzkumných organizacích ve V4, zejména v oblasti bioekonomie.

Z iniciativy maďarského Ministerstva zemědělství vznikla publikace mapující vybrané výzkumné organizace členských zemí Visegrádské čtyřky (V4). Tato publikace byla zpracována za účelem lepší spolupráce v oblasti VaVaI a to zejména v oblasti bioekonomie. Bioekonomika využívá obnovitelných surovin k výrobě řady dalších produktů. Bioekonomie zahrnuje jak zpracování, tak služby. 

Celosvětově se význam bioekonomie výrazně zvyšuje a v posledních letech získává stále větší potenciál. Bioekonomie vyžaduje nové vědecké poznatky a inovace, aby se mohl přizpůsobovat měnícím se technologiím. Přechod k bioekonomii podněcují zejména změny klimatu, nedostatek půdy, ale také rostoucí populace. Důvodem je také snaha o environmentální udržitelnost a zajištění globální potravinové bezpečnosti. Podle odhadů OSN by měla světová populace do roku 2050 vzrůst na více než 9,5 miliardy lidí. Kromě růstu populace se zvyšuje také předpokládaná očekávaná délka života, což vede k dalšímu růstu poptávky po jídle a zdrojích. Cílem předložení publikace je rozvíjet v zemích V4 dobře fungující síť mezi vědci, veřejnými činiteli a zemědělci.

Compass to the Agricultural Research Institutes of Visegrad 4 Focus on the Bioeconomy

Témata: 
Bioeconomy