Vize IFOAM EU do roku 2030

Vize IFOAM EU do roku 2030
IFOAM EU představilo svou vizi ekologického zemědělství do roku 2030. Dokument klade důraz především na podporu produkce šetrné k životnímu prostředí.

IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements) 12. 6. 2015 na 9. evropském ekologickém kongresu představilo společně s Lotyšským předsednictvím svou vizi pro ekologickou Evropu v roce 2030. Dokument nese název Transformig food & Agriculture: An organic vision for Europe in 2030 a vznikal v průběhu dvou let ve spolupráci s více než 300 stakeholdery.

Hlavním cílem IFOAM EU je dosáhnout přijetí spravedlivého a ekologického systému zemědělství. Dle dokumentu by do roku 2030 měla být více než polovina zemědělské půdy v EU obdělávána ekologicky, tak aby byla ekologická produkce dostupná všem.

IFOAM EU podporuje rozvoj ekologických systémů, inovace založené na celostním přístupu, rozvoj biodiverzity, kvalitu potravin a zdraví zvířat. Celé ekologické hnutí se snaží rozšířit povědomí lidí o životním prostředí a jak s ním šetrně zacházet.

Zdroj: IFOAM EU