vědecké studie

Transparentnost posuzování pesticidů
Monitoring
Poslanci EP ve čtvrtek 6. prosince shodli na tom, že by veřejnosti měl být umožněn přístup ke studiím použitým při postupu povolování pesticidů. Více