Týden včel

Týden včel
Já nic, já dělám do fčel. Koncem června při příležitosti Týdne včel vznikl tzv. EU Bee Partnership (Partnerství EU v oblasti včel), které má za cíl posílit ochranu včel v Evropě.

Možná vám může přijít úsměvné, že v EU existuje něco jako Týden včel či nějaké partnerství. Na místě je si však připomenout, že včely a jiní opylovači hrají v přírodě a v produkci potravin naprosto zásadní roli a jejich existence je ohrožována mnoha vlivy.  

První Týden včel se uskutečnil v roce 2012 s cílem zdůraznit roli včel a opylování pro služby ekosystému a biodiverzitu. Při této příležitosti se uskutečňují setkání stakeholderů (vědců, včelařů, zemědělců, zákonodárců, europoslanců, nevládních a neziskových organizací a mezinárodních agentur). Cílem těchto setkání je přinášet inovativní řešení, která napomáhají řešení situace. Do projektu je od počátku zapojena i ČR. 

Diskuzní skupina EU Bee Partnership vznikla za organizační podpory EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) a má sloužit jako stálá a posílená platforma pro spolupráci napříč stakeholdery a zákonodárci. Cílem Partnerství je zlepšit sběr dat, management a komunikaci za účelem dosažení celistvého přístupu ve vyhodnocování zdraví včel v Evropě i mimo. Prozatím se bude zaměřovat na včely medonosné, postupně však plánuje zahrnout čmeláky i včely žijící mimo úl (divoké včely) (5 things you need to know about solitary bees). 

Témata: