Téma: obaly výrobků

Téma: obaly výrobků
Trend označování výrobků, které jsou nezdravé či pro zdraví člověka přímo škodlivé, lze označit za poměrně nový. Zatím to známe především z varování a fotek na krabičkách od cigaret. Existuje však tlak na to, aby se podobná forma upozornění používala i na nezdravé potraviny, např. alkohol, cukrovinky nebo tzv. junk food.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO) považuje tzv. unifikované obaly (anglicky plain packaging) za vhodný způsob pro snížení atraktivity tabákových výrobků a zvyšováním efektivity varování před jejich škodlivými účinky na lidské zdraví. Tabákový průmysl, kde je to již delší dobu velmi aktuální otázka, toto samozřejmě popírá a upozorňuje, že opatření vede k rozšíření černého trhu, kde nepovolení výrobci budou prodávat nebezpečné a více zdraví škodlivé tabákové výrobky (zatím neprokázáno).

Unifikované obaly na cigarety byly jako první zavedeny v Austrálii v roce 2012 a od té doby o obdobných nařízení uvažují a zavádějí je i jiné státy. Například Velká Británie sjednocení podoby krabiček zavedla v květnu 2017. Začínají ale uvažovat nad tím, že unifikaci obalů a varování budou uvádět i na nezdravé potraviny, v čele s alkoholem, cukrovinkami a tzv. junk food, tedy jídlem, které je nekvalitní a nutričně nevyhovující.

Obaly cigaret v Austrálii před a po zavedení opatření

Obaly cigaret v Austrálii před a po zavedení opatření

 

 

 

 

 

Výzkum, který Austrálie provedla rok po implementaci opatření, měl pozitivní výsledky. Kuřáci vyhodnotili, že informační “kampaň” na krabičkách je více působivá a tím pádem si více uvědomují, že se jedná o zdraví škodlivý výrobek a není pro ně atraktivní tak jako předtím. Výzkum se nicméně nedotazoval na to, zda si kvůli tomu cigarety přestali lidé kupovat. Z oficiálních dat není patrné, že by se spotřeba tabákových výrobků snížila. Nicméně z hlediska záměru opatření bylo kýženého výsledku dosaženo, výrobek není pro lidi tolik atraktivní a více si uvědomují jeho zdravotní závadnost.

Nicméně přesuňme se k potravinám a nápojům, je správné na ně začít dávat podobná upozornění, případně zavést unifikované obaly? Bude se jednat o adekvátní opatření, pokud zároveň potravinářskému sektoru přibude administrativa a sníží se prostor pro marketing jejich výrobku? A nejdůležitější otázka: povede to ke snížení spotřeby nezdravých potravin a tedy k obecnému zlepšení zdraví společnosti a např. snížení výdajů na zdravotnictví? O tabákových výrobcích, zejm. cigaretách, každý ví, že jsou škodlivé, a to i v malém množství či při občasném užívání, je tedy na místě stavět některé potraviny a alkohol na stejnou úroveň? Na všechny tyto otázky je třeba si odpovědět předem.

V současnosti musí mít všechny potraviny a nápoje uvedené přesné složení výrobku na obalu i s procentuálními podíly obsahu a je navíc povinnen zajistit snadnou čitelnost těchto informací. Spotřebitel je tak plně informován o tom, co výrobek obsahuje i bez speciálních úprav obalu. V ostatních věcech týkajících se podoby obalu má výrobce relativně volnou ruku a může jej tak používat k propagaci. Nezapomínejme přitom na to, že legislativa v EU týkající se potravin je velmi přísná a vylučuje jejich zdravotní závadnost. V konkurenčním tržním prostředí úspěšný marketing rozhoduje o úspěšnosti značky. proto jsou producenti z těchto iniciativ právem rozhořčení. Obávají se o budoucnost své těžce vybudované značky, která by byla zvláště při zavedení unifikovaných obalů vážně ohrožena.

Nebylo by tedy lepší ponechat trh s potravinami bez regulace obalových materiálů? Nebo je to nutné k zachování “zdravé” společnosti? Mohla by tuto regulaci nahradit jiná opatření? Např. informační kampaně nebo předměty ve školách o důležitosti zdravého stravování. Rozhodně nelze říci, že v dnešní době neexistuje dostatek dostupných informací o tom, jak se vyváženě stravovat a v obchodech běžně nalezneme sekce se zdravou výživou.

Co myslíte vy? Bylo by vhodné zavést varovné označení či unifikované obaly pro nezdravé potraviny a alkohol? Napište nám na email nebo na Facebook!