Téma: Glyfosát

Téma: Glyfosát
V poslední době se (znovu) bojuje o prodloužení licence používání glyfosátu, který je mj. součástí nejpoužívanějšího herbicidu Roundup. V následujícím článku se vám problematiku glyfosátu pokusíme přiblížit.

Aktualizace: V pondělí 27.11.2017 EU schválila prodloužení licence glyfosátu. Dohodu nakonec podpořilo Německo, které se do té doby zdržovalo hlasování. 

Pro: Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, VB

Proti: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta.

Glyfosát je širokospektrální herbicid a disekant (látka způsobující vysoušení) plodin, hlavní složkou je fosfonát a používá se převážně v rostlinné výrobě. Největším výrobcem herbicidu obsahující glyfosát (Roundup) je firma Monsanto. Prodává se od poloviny 70. let 20. století a jeho používání se rychle rozšířilo po celém světě.

Monsanto

V EU se glyfosát autorizuje (povoluje k užívání) od roku 2002, k 30. 6. 2016 ale vypršela zatím poslední udělená licence. Kvůli neshodám členských států ohledně jejího prodloužení na více let, byla autorizace prozatímně prodloužena o 18 měsíců, tedy do konce roku 2017.

Na jaře 2015 Světová zdravotnická organizace (WHO) glyfosát zařadila na seznam látek, které pravděpodobně způsobují rakovinu (lymfatického systému), což vyvolalo značný odpor veřejnosti k této látce. Bouří se přirozeně i výrobci a uživatelé, protože slovo „pravděpodobně“ v případě seznamu WHO znamená, že nelze přímo vyloučit jiné látky nebo podmínky, které rakovinu způsobují. Na vině tak za 1) nemusí být přímo glyfosfát a za 2) v podmínkách v jakých se používá, rakovinu způsobovat nemusí.

Poprask způsobený zprávou WHO se snažily zažehnat instituce EUEFSA i ECHA vydaly své studie, které tvrdí, že glyfosát je v používaných množství člověku neškodný. Původně Komise předložila návrh na prodloužení autorizace glyfosátu na 10 let (do roku 2026), pro tento návrh ale v EU neexistovala a stále neexistuje dostatečná podpora, která musí mít podobu nejméně kvalifikované většiny (55 % zemí reprezentujících 65 % obyvatel). Ve hře je nyní prodloužení licence o nejvíce pět let, což schválil i Evropský parlament, oproti tomu Francie požaduje zkrácení na pouhé tři roky.

V současné době se členské státy mohou vždy rozhodnout, zda povolí používání pesticidů na svém území, pokud je EU autorizuje. V případě glyfosátu, jehož nahrazení by pro zemědělce bylo velmi nákladné, se ovšem státy k jednostrannému zákazu glyfosátu neodvážily. Nicméně Francie je v čele v boji proti glyfosátu a zvažovala jeho zákaz od roku 2020, nakonec jako schůdnější alternativu zvolí spíše postupné omezování až do úplného zákazu od roku 2022. Pro Německo, které je tradičně zemí bojující za životní prostředí, se situace zkomplikovala, když Bayer koupil Monsanto, tudíž se hlasování raději zdržuje. Česká republika požaduje prodloužení licence glyfosátu ideálně o 5 let. 

V zápalu boje o rakovinotvornost glyfosátu se však zapomnělo na ochranu životního prostředí, zejména půdy a organismů v ní žijící. EU glyfosát zatím klasifikuje jako látku, která způsobuje vážné poškození oka a která je zároveň toxická pro vodní organismy. Jistě není daleko od pravdy se domnívat, že toxicita glyfosátu je ve skutečnosti mnohem větší.

V USA na seznam rakovinotvorných látek glyfosát zařadila Kalifornie a od července 2018 budou muset výrobky, které látku obsahují, nést příslušné označení. Monsanto za to stát Kalifornie zažalovalo.

Stop Glyfosátu!

Komise přijala k 3. 6. 2017 evropskou občanskou iniciativu s názvem Stop glyfosátu, která získala více než 1,3 mil. podpisů občanů EU. Pro Komisi to však pouze znamená, že se tím bude zabývat, žádné konkrétní výsledky totiž nástroj evropské občanské iniciativy předem neslibuje.

Existuje alternativa glyfosátu?

Edouard Philippe - francouzský předseda vlády

Vše by bylo možná jednodušší, kdyby se glyfosát dal jednoduše nahradit šetrnějším přípravkem se srovnatelným účinkem i cenou. Tak tomu zatím není, dle francouzské europoslankyně by přizpůsobení trvalo 5–7 let. Alternativní přípravky Roundupu představují např. Reglone švýcarské firmy Syngenta a Basta S. neměcké firmy Bayer, ale oba přípravky jsou pro zemědělce dražší. Zejména členské státy ve východní Evropě začínají být z nejasné situace mírně řečeno nervózní. Rumunsko a Bulharsko zvažují právní kroky proti Komisi, pokud se jí vůbec nepodaří prodloužit licenci glyfosátu.

Copa-Cogeca zase požaduje prodloužení licence glyfosátu z titulu zajištění potravinové bezpečnosti v Evropě. Domnívá se, že bez něj by totiž nebylo možné nasytit všechny evropské krky.

Používání glyfosátu lze ale omezit již za stávajících podmínek a to prostřednictvím dodržování pravidel správné zemědělské praxe, například střídání vhodných zemědělských plodin nebo prostřednictvím využívání technologií precizního zemědělství. Střídání plodin, či spíše omezení pěstování monokultury (součást greeningu), je dáno nařízením EU pro všechny, kteří chtějí pobírat přímé platby. Provedení nařízení v praxi ale pokulhává, nejsou specifikovány plodiny, které se mají řadit do střídání a omezení pěstování na ploše orné půdy je dáno procentuálně vzhledem k velikosti podniku, nikoliv v řádech hektarů. Monokultura tak může kvést vesele dál.

Závěrem…

Na internetu je velmi obtížné nalézt spolehlivé informace o skutečné nebezpečnosti glyfosátu pro zdraví člověka či pro životní prostředí. Jedna studie říká A, druhá B. Počítat přitom musíme se silným zapojením chemického průmyslu, což je jedna z nejsilnějších lobby v Evropě. Monsanto bylo několikrát osočeno, že dodává svá data jako podklady pro vznikající studie. Selský rozum zde napovídá, že by nedodalo nic, co by mu mohlo ve výsledku uškodit. V USA zemědělci vedou soudní spor o tom, že u nich Roundup způsobil rakovinu lymfatického systému (Monsanto čelí i dalším soudním sporům). Karcinogenní účinky pro člověka se nepodařilo spolehlivě prokázat, avšak jsou to právě zemědělci, kteří jsou chemickým látkám vystavováni nejvíce, když je využívají v hospodaření. Studie, dle kterých je glyfosát pravděpodobně karcinogenní, však nejsou schopny tuto záležitost bezvýhradně prokázat. Zároveň studií o glyfosátu obecně neexistuje mnoho a to je ještě třeba vyloučit ty, které zpracoval právě chemický průmysl. Nad glyfosátem se stahují mračna, ale chemický průmysl se rozhodně nevzdá bez boje.

Užitečné odkazy