Superpotraviny a novel food

Superpotraviny a novel food
Znáte to, kdo dnes nejí avokádo nebo chia semínka, jako by nebyl. V obchodech se objevují regály s označením “Superpotraviny”, aby nás (obyčejné smrtelníky) nalákaly na stravu pro superhrdiny. Pojďme se tedy na tyto nové pojmy a potraviny podívat blíže. Mají prokázané “super” účinky na lidské zdraví? Mají oporu v zákonech? Je to pouze marketingový pojem?

Na úvod je potřeba si ujasnit, co znamenají dva pojmy v názvu článku - superpotraviny a novel food (v ČR se občas používá označení nové potraviny). Zatímco nové potraviny již mají oporu v platných právních předpisech, superpotraviny nikoliv, a tak toto označení mohou výrobci a dovozci dát v podstatě na cokoliv. Nicméně spousta nových potravin se často označuje jako superpotraviny. Co to tedy ty nové potraviny jsou? 

Novel food definuje nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách jako komodity, které nebyly v EU konzumovány ve velké míře před 15. květnem 1997. Proč zrovna před 15. květnem? Protože v ten den vstoupila v platnost první legislativa, která novel food ošetřuje (nyní zrušené nařízení č. 258/97). Novel food jsou dále označovány jako potraviny, které byly nově vyvinuty nebo vyprodukovány prostřednictvím moderních technologií. To nám ale stále neříká nic moc konkrétního. Komise proto vytvořila Katalog nových potravin, který obsahuje všechny potraviny či doplňky stravy nesoucí toto označení. Nevýhodou však je, že katalog je dostupný pouze v angličtině. 

Pár příkladů nových potravin: plody baobabu, mochyně a chia semínka 

Příklady novel food

Získat pro potravinu či potravinový výrobek označení novel food není automatické. Musí totiž nejprve projít schvalovací procedurou. Žádost o schválení nové potraviny podává Komise nebo podnik, který zamýšlí potravinu uvést na trh EU. Konečným arbitrem procesu schvalování je Komise, která zároveň vede seznam nových potravin, které byly povoleny k používání na vnitřním trhu EU. Do procesu posuzování bezpečnosti potravin je zapojen i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který vydává odborný posudek. Komise povolí novou potravinu a zařadí ji na seznam EU pouze tehdy, pokud splňuje tyto podmínky:

  • na základě dostupných vědeckých důkazů nepředstavuje uvedená potravina žádné bezpečnostní riziko pro lidské zdraví, 
  • zamýšlené použití uvedené potraviny neuvádí spotřebitele v omyl, zejména je-li určena k tomu, aby nahradila jinou potravinu a v případě významného rozdílu ve výživové hodnotě 
  • a je-li uvedená potravina určena k tomu, aby nahradila jinou potravinu, neodlišuje se od uvedené potraviny tak, aby její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy méně prospěšná. 

A co jsou to ty superpotraviny? 

Stručná a výstižná odpověď je “těžko říct”.  Současná legislativa pojem “superpotravina” nerozeznává, a tudíž jej ani nijak nedefinuje. Neexistuje žádné povinné pravidlo, dle kterého producenti označují, zda se jedná o superpotravinu. Musí dodržovat pouze platnou legislativu v oblasti uvádění potravin na jednotný trh EU. Žádné "super” účinky takto označených potravin nejsou zaručeny.  

Zatímco tedy novel food neboli nové potraviny musí splňovat určité podmínky pro uvádění na trhu EU, superpotraviny představují spíše marketingový tah, který má vést ke zvýšení prodeje těchto potravin. Zároveň je důležité, že ani novel food ani superpotravina nemají prokázány žádné zázračné vlastnosti a účinky pro zdraví či schopnosti člověka.  

Právní předpisy tak hovoří velmi střídmým jazykem, novel food a superpotraviny vám jistě neublíží (možná vaší peněžence), ale supermana z vás také neudělají.