Statistika farem v EU

Statistika farem v EU
EUROSTAT zveřejnil data o farmách v EU za rok 2016. Převládají velké či malé farmy? Kolik je v EU mladých zemědělců?

Statistický úřad EU zvaný EUROSTAT včera (28. 6. 2018) zveřejnil statistiku průzkumu struktury farem v EU. Přinášíme vám přehled toho, na co přišel. 

Obecně se zemědělská činnost v EU dělí na tři typy:

  1. vlastní hospodářství pro zajištění obživy, produkce farmy je spotřebovávána v rodině zemědělce
  2. malé a střední podniky, které jsou často rodinné
  3. velké zemědělské podniky

V roce 2016 se v EU hospodařilo na více než 171 milionech ha zemědělské půdy, což činí kolem 40 % celkové rozlohy EU. 

Nejvíce farem v EU je malých, dokonce 2/3 hospodaří na méně než 5 ha. Na stranu druhou 3 % farem o velikosti 100 a více ha obhospodařovaly nad polovinu zemědělské půdy v EU.

Pouze 11 % zemědělců v EU je mladších 40 let, což dále potvrzuje, že trend stárnutí těchto podnikatelů se nedaří zvrátit i naproti různým podporám, dotacím a úlevám. 32 % zemědělců je naopak starších 65 let. Zemědělsví nejčastěji provozují muži (71 %).

Zajímavosti

Nejvíce farem je v Rumunsku (33 %), jsou ale velmi malé. 14 % farem se poté nachází v Polsku, 10 % v Itálii a 9 % ve Španělsku.

Nejvíce obhospodařované půdy je ve Francii, celková rozloha činí 27.8 milionů ha, což odpovídá 16 % celkové rozlohy zemědělské půdy v EU. Druhé místo obsadilo Španělsko s 23.2 miliony ha (14 %), další je Velká Británie s 16.7 miliony ha (10 %) a Německo s 15.2 miliony (9 %) a Polsko s 14.4 miliony ha (8 %).

Další informace