Spotřeba biopotravin roste

Spotřeba biopotravin roste
Celkový obrat s biopotravinami se v ČR v roce 2015 zvýšil a dosáhl včetně vývozu přibližně 3,73 miliardy Kč, což představuje nárůst o 17 %.

Spotřeba i obrat s biopotravinami v České republice roste. Celková spotřeba biopotravin v ČR dosáhla hodnoty 2,25 miliard Kč, což v porovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 11,4 % (největší růst od roku 2008). Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a informací činí podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů v ČR 0,81 %, každý tak v průměru utratí za biopotraviny 213 Kč za rok.  

Data pochází ze statistického šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR za rok 2015. Dlouhodobě největší podíl biopotravin představuje mléko a mléčné výrobky, ostatní zpracované potraviny (zejména dětskou výživu, kávu a čaj), ovoce a zelenina. Téměř polovinu všech bio výrobků (46,2 %) nakupují čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech, dále drogeriích, specializovaných obchodech se zdravou výživou a podobně. Postupně se zvyšuje také firemní a jiný přímý prodej, konkrétně se zvýšil o 17 %.  

Kromě domácí spotřeby roste v rámci ČR i export biopotravin. Čeští výrobci a obchodníci vyvezli v roce 2015 biopotraviny přibližně za 1,48 miliard Kč, nejvíce do Německa a Rakouska.

Na konci roku 2015 bylo v ČR 542 registrovaných výrobců biopotravin, resp. 579 výrobních provozoven, což oproti roku 2014 představuje navýšení o 7,1 %. K nejčastějšímu hlavnímu zaměření výrobců patřilo v roce 2015 zpracování a konzervování masa (kromě drůbežího), výroba vína a výroba mléčných výrobků.

Ministerstvo zemědělství podporuje ekologické zemědělství a výrobu biopotravin řadou aktivit, mimo jiné tradiční propagační kampaní „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství“. Přímá podpora je také realizována dotacemi na ekologicky obhospodařované plochy a bodovým zvýhodněním pro výrobce biopotravin v rámci Programu rozvoje venkova