směrnice

Spravedlivější zemědělsko-potravinový řetězec
Monitoring
Zástupci rakouského předsednictví Rady 19. prosince dosáhli se zástupci EP předběžné dohody týkající se směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v rámci zemědělského a potravinového řetězce. Více
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cj14/pr/1054/1054672/1054672en.pdf
Monitoring
Výbory Evropského parlamentu AGRI a ENVI společně debatovali o návrhu zákazu klonování hospodářských zvířat. Více