Semináře AGRI ČR+ 2.0

Semináře AGRI ČR+ 2.0
Zveme vás na semináře projektu AGRI ČR+ 2.0: Moderní environmentálně šetrné zemědělství má něco pro každého, které se uskuteční v říjnu v Lysé nad Labem na výstavě Zemědělec a v Brně na Mendelově univerzitě. Čekají vás odborníci na legislativu i praxi.

V rámci projektu AGRI ČR+ 2.0: Moderní environmentálně šetrné zemědělství má něco pro každého Evropský informační projekt pořádá i sérii vzdělávacích seminářů pro veřejnost i zemědělce. Semináře se zaměří na tři témata: vývoj Společné zemědělské politiky EU se zaměřením na ochranu životního prostředí, vývoj legislativy v oblasti ekologického zemědělství a ekologické zemědělství v praxi. 

Pokud byste se rádi zúčastnili seminářů v Brně, prosíme o registraci předem ZDE.

Obsah seminářů

Společná zemědělská politika EU po roce 2020: Co nás čeká a nemine

První příspěvek se týká vývoje SZP a trendů v zemědělství, jeho součástí bude shrnutí a interpretace výsledků veřejné konzultace (Modernizace a zjednodušení SZP), případně další informace o chystané podobě SZP po roce 2020. Dále představíme obecné trendy v zemědělství – důraz na udržení venkovských oblastí (rozvoj venkova), koncentrace půdy v EU, stárnutí zemědělské populace, a využívání moderních technologií (precizní zemědělství).

Přednášející: Anna Michalčáková, analytička SZP EU

Lysá nad Labem: 5. 10. 2017, 11:00 - 12:00, hala A2

Brno: 19. 10. 2017, 13:00 - 14:00, Mendelova univerzita - místnost 212 (budova M)

(Mapu obou areálů naleznete ve fotogalerii tohoto článku).

Ekologické zemědělství: budoucnost nebo hrozba?

Cílem druhého příspěvku je přiblížit ekologické zemědělství obecné veřejnosti a konvenčním zemědělcům a představit případné změny, které ekologické zemědělče čekají. Pravděpodobně se dozvíte odpovědi na otázky typu:

  • Dá věřit ekologickému zemědělství a biopotravinám?
  • V čem ekologické zemědělství prospívá společnosti?
  • Jaké změny čekají na ekozemědělce v roce 2020? 
  • Má potenciál naplnit cíle, které slibuje? (odstranění překážek udržitelného rozvoje ekologické produkce, spravedlivá hospodářská soutěž a efektivnější fungování vnitřního trhu, zvýšení důvěry spotřebitele – zde oceníme především střízlivé hodnocení dojednané legislativy.
  • Problematické aspekty z hlediska České republiky – jakou pozici zastávala při vyjednávání a vyhovuje nová legislativa podmínkám v ČR?

Přednášející: Ing. Jan Gallas, ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství MZe

Lysá nad Labem: 5. 10. 2017, 14:00 - 15:00, hala A2

Brno: 19. 10. 2017, 14:00 - 15:00, Mendelova univerzita - místnost 212 (budova M)

Ekologické zemědělství v praxi: Jak na to?

Poslední příspěvek bude věnován ekologickému zemědělství z pohledu praktikujícího zemědělce od začátku do konce.

  • Co člověka (nebo zemědělce) vede k tomu, aby svou zemědělskou činnost provozoval ekologicky?
  • Jak je náročné splnit požadavky při vstupu do režimu ekologického zemědělství a jak se připravit na kontroly?
  • Vyplatí se ekologicky podnikat?
  • Co by se mohlo zlepšit či zjednodušit?

Přednášející: Josef Šourek, místopředseda ASZ Jablonec, Liberec, Semily, Biofarma Filoun

Lysá nad Labem: 6. 10. 2017, 10:00 - 11:00, hala A2

Brno: 19. 10. 2017, 15:00 - 16:00, Mendelova univerzita - místnost 212 (budova M)

Doprovodný program výstavy Zemědělec. 

Mapa areálu výstaviště v Lysé nad Labem