Růst cen potravin ve světě

Růst cen potravin ve světě
Téma bezpečnosti potravin bylo vždy důležité, ale existují období „klidu“, kdy se příliš nepočítá s nějakým ohrožením. Zvláště v Evropě. Průlomem v nahlížení na důležitost bezpečnosti potravin byl rok 2008, přičemž následky tohoto zlomu jsou patrné dodnes, především vzhledem k ceně potravin.

Staronové téma potravinové bezpečnosti v roce 2008 zmobilizovalo politiky a vědce po celém světě k tomu, aby se snažili nalézt příčiny růstu cen s cílem tento problém vyřešit.

Jako hlavní příčiny růstu cen Mittal z Oakland Institute označuje:

  • pokles v zvyšování zemědělské produkce: historicky docházelo stále ke zvyšování zemědělské produkce, v posledních letech ale sektor začíná narážet na své limity - společenské i environmentální. Státní intervence klesají a nevyhovující klimatické podmínky zabraňují dalšímu zvyšování výnosů zemědělské produkce. Do budoucna musíme dále počítat s (procentuálním) snižováním růstu produkce.
  • pokles globálních zásob obilí: hlavním producentem obilnin jsou USA, které v roce 2008 pokrývaly globální pokles produkce vývozem svých zásob. Snížení zásob na minimální hodnoty zvýšilo cenu obilí samo o sobě, zároveň však dále podpořilo spekulace na trhu.
  • vysoké ceny energií: zvýšení cen energií (včetně paliva a hnojiv) zvyšuje cenu produkce, zejména u rostlinné výroby. Mezi lety 2002 - 2007 došlo k nárůstu nákladů na produkci kukuřice, sóji a pšenice v USA o 21,7 %, což se logicky projevilo v ceně komodit, a protože USA představují významného vývozce těchto plodin, zvýšilo to jejich cenu na globálním trhu.
  • spekulace na finančních trzích: termínový trh má díky zafixovaným cenám sloužit jako stabilizační nástroj pro zemědělce prodávající svou produkci. Kombinace několika faktorů (deregulace kvantitativních omezení, hypoteční bublina a snaha investorů diverzifikovat svý portfolia) před rokem 2007 nicméně způsobilo, že se na obchodováním se zemědělskými komoditami významně podílely spekulace, což např. cenu pšenice skokově zvýšilo o 46%, přičemž následoval opět relativně prudký pokles.
  • biopaliva: poptávka po plodinách na biopaliva představuje výjimku vzhledem ke krizím minulým. Masivní podpora biopaliv jako palivové náhrady způsobila zvýšení jejich produkce a ačkoli v roce 2008 představovaly pouze 1,5 % světové nabídky tekutých paliv, zapříčinily téměř polovinu nárůstu spotřeby potravinářských plodin v letech 2006-2007. Zároveň dochází vinou užívání půdy na pěstování biopaliv ke snižování rozlohy orné půdy, která může být využita k produkci potravin.

Mittal nicméně neopomíjí ani dlouhodobé strukturální příčiny, mezi které zahrnuje snižování investic do zemědělství, liberalizace trhů, která nepřinesla zatím kýžené výsledky, a orientace na několik málo exportních plodin (Mittal, 2009).

Na začátku roku 2011 slavný environmentální analytik Lester Brown na Foreign Policy publikoval článek s názvem “The Great Food Crisis of 2011”, kde uvádí, že za růstem cen zemědělských komodit stojí a) na straně poptávky: zvyšující se počet obyvatel planety, rostoucí blahobyt, využívání plodin k pohonu aut a b) na straně dodavatelů: půdní eroze, nedostatek vody k zemědělskému zavlažování, ztráta zemědělské půdy k nezemědělským účelům, vývoz výnosů z chudých do bohatých zemí a změna klimatu (vlny horka, tání ledovců a růst hladiny moří) (Foreign Policy, 2011).

Ceny