půda

Nákup půdy
Ostatní
Nedostatek půdy a její vysoká cena představuje problém pro většinu malých zemědělců, aby své podnikání rozšířili či s ním vůbec začali. Problému si je vědoma i Komise, která v nové SZP navrhuje zastropování dotací, které uměle zvyšují cenu půdy v EU. Podporu na nákup půdy ale můžete získat i nyní od PGRLF. Více
Východní Evropa vs. jednotný trh EU
Monitoring
V posledních třech letech se státy východní Evropy snaží zabránit skupování zemědělské půdy na svém území způsoby, které dle Evropské komise nejsou v souladu s pravidly jednotného trhu EU. Více
Přístup k půdě
Monitoring
Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova 21. 3. 2017 schválil usnesení o přístupu k půdě. Na plenárním zasedání bude EP o usnesení hlasovat 26. – 27. 4. 2017. Více
Ostatní
OSN prohlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem půdy. Během roku se bude konat řada akcí jak v ČR, tak v různých částech světa. Důvodem pro vyhlášení byla celosvětově zhoršující se kvalita půdy. Více