Program Zdravá škola

Program Zdravá škola
Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program má pomáhat dětem v rozvoji dovedností a návyků, které by je měly vést ke zdravému životnímu stylu.

Hlavním cílem programu je nabízet ve školní jídelně výživná a rozmanitá jídla a poskytovat vzdělávání o výživě tak, aby žáci a studenti věděli, jak jíst zdravě. Děti s nadváhou a obézní děti si svoje nezdravé stravovací návyky přenesou i do dospělého života (u obézních dětí ve věku 6 až 8 let je 10 x vyšší pravděpodobnost, že budou obézní i v dospělosti, než u štíhlých jedinců). Základní příčinou obezity je vedle genetických dispozic nadbytek na kalorie bohatých potravin a nedostatek přirozeného pohybu.

V České republice každoročně narůstá podíl dětí s vyšší než normální hmotností, a to zejména u chlapců – každý pátý chlapec má nadváhu.

Zdravé stravování nesouvisí pouze s fyzickou kondicí, ale také s mentální. Pokud chceme, aby děti ve škole podávaly maximální výkon, potřebují kvalitní a vyváženou stravu. Vědecké studie ukazují, že to, co dítě jí, má přímý vliv na fyzickou strukturu jeho mozku, stejně jako na paměť, pozornost a logické myšlení.

K naplnění vize Skutečně zdravé školy je potřeba určitých změn v současném systému školního stravování. Program vypracoval pokyny pro transformaci školního stravování

Skutečně zdravé školy podle doporučení:

 • nakupují do školní jídelny čerstvé sezonní suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků
 • organizují výlety na místní farmy
 • začleňují téma stravování, jídla a udržitelnosti v zemědělství do vzdělávacího programu
 • pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity
 • nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče
 • pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu
 • zajistí, že oběd je ve školní jídelně radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře. 
 • žákům poskytují plnou důvěru v účasti na celém procesu. Chceme, aby děti získaly dovednosti lídrů a naučily se poukázat na věci, které by se měly změnit. 

Změna školního stravování je podle programu prostorem a velkou příležitostí pro zlepšení české společnosti. V České republice funguje více než 8 000 provozoven školního stravování. V nich se denně stravuje přes 1,3 milionu dětí, které za rok snědí více než 350 milionů jídel. Každý rok jídelny vynaloží přes 7 miliard korun za zemědělské suroviny a potraviny. Pokud jídelny začnou nakupovat od místních zemědělců a výrobců, jejich kupní síla pomůže vytvořit pracovní místa a další výhody pro místní ekonomiky, zejména ve venkovských zemědělských oblastech.

Proč by se mělo školní stravování transformovat?

Zhruba 80 % dětí, žáků a studentů na českých školách se stravuje ve školních jídelnách. Za dobu, než předškolák dokončí svá středoškolská studia, zkonzumuje ve školní jídelně více než 4 000 pokrmů, což představuje obrovskou příležitost ovlivnit jeho stravovací návyky.

Transformace školního stravování identifikuje pět aspektů školních činností, na které by se měli zřizovatelé škol, ředitelé, pedagogové, rodiče a občané při své snaze zlepšit stávající systém školního stravování zaměřit. Jedná se o:

 • jídlo a zdraví,
 • vzdělávání,
 • příjemné prostředí jídelny,
 • nákup surovin a
 • profesní rozvoj.

Zdroj: Skutečně zdravá škola

 Podmínky pro udělení certifikátu Skutečně zdravé školy a Skutečně zdravé školky mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifický soubor kritérií, která musí škola splnit. Kritéria jsou soustředěna okolo těchto čtyř pilířů či tematických okruhů:

 • angažovanost a kultura stravování
 • kvalita jídla a jeho místo původu
 • vzdělávání o jídle
 • partnerství a angažovanost v místním společenství

Splněním podmínek pro bronzovou úroveň se škola stává součástí sítě Skutečně zdravých škol a školek. Od organizátorů programu škola obdržíte přesné návody a postupy, jak jednotlivých kritérií dosáhnout. Čím více jich budete plnit, tím vyšší úroveň můžete získat. 

Tři roky po uvedení se do realizace  Programu Skutečně zdravá škola zapojilo 342 mateřských, základních a středních škol s 56 282 dětmi, žáky a studenty. Program vychází ze zkušeností obdobného programu ve Velké Británii (Food For Life Partnership – FFLP), do něhož se od roku 2005 zapojilo více než 5 000 škol. Nejvíce Skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (68), Středočeském kraji (37), Praze (35), Moravskoslezském kraji (31) a Pardubickém kraji (31).