Příručka projektu

Příručka projektu
Přinášíme vám příručku projektu AGRI ČR+: Bezpečnost a dvojí kvalita potravin - výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR. Můžete si je přečíst, stáhnout a klidně i vytisknout. Pokud máte zájem o její fyzickou kopii, napište nám, pokusíme se Vám ji zaslat.

Příručka ke stažení ZDE.

Do rukou se vám dostává publikace projektu AGRI ČR+: Bezpečnost a dvojí kvalita potravin – výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR. Publikace je primárně určená podnikatelům v potravinářství a zemědělcům, na své si ale rozhodně přijdou i spotřebitelé.

Hlavní přínos publikace představuje aktuální přehled legislativy v oblasti bezpečnosti potravin a souhrn současného vývoje na poli EU v této oblasti, včetně implikací do budoucna. Text zároveň přispívá i k současné debatě o dvojí kvalitě potravin a chystané legislativě v oblasti posílení ochrany spotřebitele. Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitele jsou v současnosti jedním z hlavních motorů debat na úrovni EU. Důvěra spotřebitele byla totiž různými aférami, nejen v souvislosti s potravinami, v posledních letech značně oslabena. Jistě si vzpomenete na kauzy Dieselgate, vajíčkový skandál s fipronilem či mýtus o zákazu prodávání smažených hranolků. Komise proto 11. 4. 2018 zahájila ofenzivu za opětovné posílení důvěry spotřebitelů v jejich práva, potažmo celý jednotný trh EU. Cílem této nové politiky pro spotřebitele je posílit a usnadnit vymáhání práv spotřebitelů. Pro producenty to bude znamenat změnu některých pravidel, které se týkají uvádění výrobků na trh. Pravděpodobně dojde ke zpřísnění legislativy i když Komise podnikatelům zároveň slibuje snížení administrativní zátěže.

Publikace je strukturována do tří logických celků. První část tvoří vysvětlení bezpečnosti potravin v celé její šíři, protože v praxi se nejedná pouze o kontrolu výrobků v obchodě, ale legislativa se zaměřuje na celý řetězec produkce potravin. Hned v této první části vám také rozbijeme představy o některých mýtech, které bezpečnost potravin provází.

Další část se soustředí na konkrétní legislativu, uvádí její základní přehled v unijním i českém kontextu a ukazuje na principy, dle kterých je legislativa utvářena. Nečekejte vyčerpávající výčet předpisů, to by nebylo záživné. Všechny předpisy naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Další kapitolou je tzv. Spotřebitelské okénko, které upozorňuje na aktuální debaty v EU týkající se potravin. Doporučujeme, aby okénku věnovali pozornost i producenti, protože jedno z témat představuje i dvojí kvalita potravin, která se právě na úrovní EU řeší.

Čtvrtá část se věnuje ekologickému zemědělství, produkci biopotravin, ekoznačení, kontrolám a dalším souvisejícím tématům. Cílem této části je biopotraviny představit jako kvalitativně o úroveň vyšší variantu výrobků, jejichž produkce je zároveň mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Princip udržitelnosti procesu výroby všech produktů by totiž měl hrát mnohem výraznější roli v rozhodování spotřebitele při nákupu, než je tomu nyní. V závěru třetí části jsou uvedeny organizace ČR a EU, které zajišťují bezpečnost potravin.

Závěr publikace stručně hodnotí stav a trendy v bezpečnosti potravin v EU. Doufáme, že vás následující text obohatí o informace, které následně využijete v praxi. Ať již jako producenti, kteří např. chtějí vědět, co se právě řeší v EU a jaký by to na ně mohlo mít dopad, či jako spotřebitelé, kteří mají pochyby o bezpečnosti nějakého výrobku a nevědí, co s tím mohou dělat.