Pokrok v jednání o SZP

Pokrok v jednání o SZP
Nová SZP bude mít zásadní dopad na všechny oblasti v rámci zemědělství jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států.

Nová Společná zemědělská politika (SZP) bude mít zásadní dopad na všechny oblasti v rámci zemědělství jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Nejen z toho důvodů je důležité sledovat proces vyjednávání o novém nastavení společné zemědělské politiky.

Rada na veřejném zasedání ve dnech 17. a 18. prosince jednala o zprávě předsednictví, která se týkala pokroku dosaženého v Radě v souvislosti se všemi návrhy Komise ohledně balíčku opatření týkajících se reformy SZP, který zahrnuje nařízení o strategických plánech SZP, nařízení o financování, řízení a sledování SZP a nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty.

Rakouské předsednictví vyvinulo značné úsilí s cílem dokončit první analýzu návrhů v oblasti reformy SZP. Rumunské předsednictví může pokračovat v rozběhnuté práci a v příštích šesti měsících dosáhnout dalšího pokroku.

Jednání navázala na setkání z 19. listopadu, kdy Rada projednala dvě zprávy o pokroku, jehož bylo dosaženo při práci na návrhu: nařízení o jednotné společné organizaci trhů a horizontální nařízení o financování, řízení a sledování SZP.

Ministři se ve svých vystoupeních zaměřili na otázku zvýšené odpovědnosti vnitrostátních orgánů při provádění a sledování SZP a opětovně zdůraznili potřebu jednoduché a účinné SZP bez přílišné administrativní zátěže. Obecně vyjádřili názor, že stávající nástroje na podporu trhu prokázaly účinnost v boji proti narušování trhu.

Jednání o budoucí SZP proběhla i v říjnu, kdy ministři jednali o nejnovější zprávě o pokroku, kterou vypracovalo předsednictví ohledně strategických plánů SZP pro období po roce 2020. Ministři si vyměnili názory na otázky, jako je: zjednodušení a flexibilita pro členské státy a nová koncepce ekologizace.

Témata: