Podpora exportu českých firem

Podpora exportu českých firem
MZe ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR uspořádalo ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 seminář, jehož cílem bylo seznámit české firmy s možnostmi podpory exportu do třetích zemí.

Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR uspořádalo ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 seminář, jehož cílem bylo seznámit české firmy s možnostmi podpory exportu do třetích zemí ze strany MZe. Obou seminářů se zúčastnilo více než 60 zástupců českých firem se zájmem o export své produkce do třetích zemí.

Seminář se uskutečnil dne 22. listopadu 2018 v Praze a dne 23. listopadu 2018 v Brně. V první části programu proběhla úvodní slova z úst představitelů MZe a Potravinářské komory. Následovala prezentace ucelující jednotlivé aktivity, které Ministerstvo zemědělství realizuje za účelem podpory exportu zemědělských a potravinářských produktů do zemí mimo Evropskou unii (EU). Dále vystoupili s krátkými vstupy jednotliví zemědělští diplomaté (Rusko – Nikola Hrušková, Srbsko – Pavel Svoboda, Libanon – Petr Sochor, USA – Petr Ježek a Saúdská Arábie – Eduard Řeháček) a místní síly pro zemědělství (Ukrajina – Yegor Reshetnyk, Kazachstán – Artyom Lukashov), kteří představili příslušnou zemi a její trh včetně sektorů, které jsou do budoucna perspektivní pro vzájemnou obchodní spolupráci.

K hlavním důvodům pro export mimo EU patří:

  • příliš vysoká závislost obchodu ČR na EU v porovnání s ostatními EU sousedy – potřeba obchodní diverzifikace
  • přesycenost evropského trhu – výhoda exportu do třetích zemí jako nových trhů, zejména v rychle se rozvíjejících ekonomikách
  • dohody EU se třetími zeměmi o volném obchodu – liberalizace podmínek
  • reexport přes evropské prostředníky znamená nižší zisk pro české firmy

K hlavním nástrojům proexportní politiky patří: zemědělští diplomaté, místní zástupci pro zemědělství (tzv. místní síly), mezinárodní veletrhy a výstavy, projekty na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí (PROPED), podnikatelské mise vedení MZe; incomingové mise.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Témata: