Podnikatelská mise do Emirátů

Podnikatelská mise do Emirátů
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan zve firmy ze sektoru zemědělství a potravinářství k účasti na podnikatelské misi do Spojených Arabských Emirátů plánovanou na 16. - 19. února 2019.

Evropská komise v čele s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem pozvala firmy ze sektoru zemědělství a potravinářství k účasti na podnikatelské misi doprovázející komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova pana Phila Hogana do Spojených Arabských Emirátů plánovanou na 16. - 19. února 2019.

V rámci pravidelných akcí zaměřených na podporu exportu firem z členských zemí EU připravuje komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan podnikatelskou misi do Spojených Arabských Emirátů s cílem prezentovat v této hospodářsky silné zemi evropské potraviny jako produkty nejvyšší kvality. Východiskem všech aktivit, na kterém budou veškeré akce založeny, je úspěšná přítomnost potravin a zemědělských produktů na místním trhu. Firmy tak mohou získat nová odbytiště a trhy pro svoje produkty.

Hlavním cílem je zřízení stánku EU na mezinárodním veletrhu Gulfood 2019 (17. – 21. února 2019) a další doprovodné akce mající za cíl zprostředkovat rozšíření obchodních kontaktů mezi EU firmami a partnery nejen ze Spojených Arabských Emirátů, ale i z ostatních zemí regionu Zálivu.

Společnosti, které mají zájem informace získají na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriUAEDubai2019

Náklady na cestu a ubytování hradí účastníci, akce zahrnuté v oficiálním programu jsou zdarma.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství