O projektu

Projekt AGRI ČR+ 2.0 s podtitulem Moderní environmentálně šetrné zemědělství má něco pro každého navazuje na informačně-vzdělávací projekt z roku 2015 AGRI ČR+, jehož hlavním výstupem byla informační příručka Společná zemědělská politika EU v letech 20142020 a realizovalo jej Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Pro rok 2017 je projekt AGRI ČR+ 2.0 opět podpořen Ministerstvem zemědělství České republiky a realizuje jej Evropský informační projekt, z.ú.

Účel a cíl projektu

Hlavním cílem projektu je osvěta a propagace v oblasti environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. Zemědělství šetrné k životnímu prostředí je dlouhodobou prioritou Společné zemědělské politiky Evropské unie, netýká se však jen zemědělců jako takových. S principy environmentálně a ekologicky šetrného hospodaření by měla být obeznámena i široká veřejnost. Projekt proto bude předávat adekvátní informace související s tímto tématem různým cílovým skupinám – samotným zemědělským podnikatelům, širší odborné i laické veřejnosti a také mladé generaci, zejména pak studentům zemědělských škol.

Zvýšení pozitivního vnímání zemědělství je dalším cílem projektu a logicky navazuje na hlavní projektový cíl. Konkrétně bude projekt usilovat o zvýšení pozitivního vnímání zemědělské činnosti jako povolání a rozšíření povědomí o jeho celospolečenském významu. Součástí aktivit směřujících k tomuto cíli bude poskytnutí konkrétních praktických rad a návodů, jak zemědělskou činnost začít provozovat (v souladu se zásadami environmentálně šetrného hospodaření).

Propojení města a venkova je v rámci tohoto projektu nejen cílem, ale také důležitým obsahovým tématem. Venkov a město tvoří úzce propojený, vzájemně závislý celek. Projekt bude na tuto skutečnost nejen upozorňovat, ale také tuto vazbu posílí, a to zaměřením některých z aktivit na městskou mládež.

Další součásti projektu

Součástí projektu jsou kromě tohoto webu profil na Facebooku a informační příručka.

Profil na Facebooku informuje o aktuálních příspěvcích z tohoto webu a upozorňují na zajímavosti z oblasti zemědělství. Oproti webu budou příspěvky na Facebooku předkládány zábavnější formou, i proto stránka nese název "Zemědělec není jen cool v plotě". Odkazy na Facebook naleznete v hlavičce webu vedle pole pro vyhledávání.

Informační příručka, která bude vydána v květnu 2017, se bude věnovat legislativě v oblasti ekologického zemědělství a zahájení nejen ekologického podnikání.