Na první kolo PRV je připraveno 5 miliard

Na první kolo PRV je připraveno 5 miliard
Nejvíce peněz Ministerstvo zemědělství vydělilo na opatření Investice do zemědělských podniků, především na živočišnou výrobu. Příjem žádostí odstartuje 29. září 2015 a potrvá pouze do 12. října 2015.

Ministerstvo zemědělství (MZe) pro první kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) připravilo pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Jako první budou vyhlášeny výzvy týkající se investic do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotovány budou také inovativní technologie v potravinářství nebo budování a rekonstrukce lesních cest. Konkrétně se jedná o opatření:

  • Investice do zemědělských podniků (3, 28 mld. Kč)
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (973 mil. Kč.)
  • Lesnická infrastruktura (345 mil. Kč)
  • Technika a technologie pro lesní hospodářství (190 mil. Kč)
  • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (603 mil. Kč)

Za prioritu MZe označilo rozvoj a konkurenceschopnost zemědělských podniků, proto nejvíce peněz připadá na Investice do zemědělských podniků. MZe se také snaží, co nejpřesněji navázat na minulý PRV 2007–2013, aby zemědělcům a dalším způsobilým žadatelům usnadnilo přechod na PRV 2014–2020. Z podaných žádostí na opatření Investice do zemědělských podniků bude kladen důraz na živočišnou výrobu.   

MZe připravilo přehled hlavních změn PRV 2014–2020 oproti minulému období, jehož přehled jsme pro vás zpracovali:

  • žádost a všechny příslušné dokumenty musí být podány pouze prostřednictvím Portálu farmáře a musí v rámci referenčních kritérií obdržet stanovený minimální počet bodů
  • v daném opatření kole výzvy smí žadatel podat pouze jednu žádost o dotaci
  •  v případě předkládání projektu s hodnotou vyšší než 1 mil. Kč, je žadatel povinen prokázat finanční zdraví  
  • novinkou je nemožnost realizace projektů prostřednictvím leasingu nebo věcného plnění
  • rekonstrukce projektu je možná pouze, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele

Celý dokument o změnách si můžete přečíst zde.

Žádosti z PRV jsou přijímány prostřednictvím Portálu farmáře od 29. září do 12. října 2015 do 13 hodin.

Doporučení

Vzhledem k blížícímu se datu zahájení sběru žádostí doporučujeme pospíšit si s přípravou projektů. Zemědělcům, kteří se zabývají živočišnou výrobou, doporučujeme zvážit podání žádosti, protože budou v tomto kole významně podpořeny.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství