MZe usiluje o zvýšení bioprodukce

MZe usiluje o zvýšení bioprodukce
Ministerterstvo zemědělství připravuje plán, jehož prostřednictvím chce do roku 2020 rozšířit ekologickou produkci v ČR. Cílem je dosáhnout 15 % ekologických ploch z výměry zemědělské půdy v ČR.

MZe je u konce s přípravami plánu na rozvoj ekologického zemědělství do roku 2020. MZe předpokládá, že by mohlo být v ČR do roku 2020 až 15 % ekologických ploch z celkové výměry zemědělské půdy. V současnosti se výměry pohybují okolo 12 %. MZe se drží trendů růstu poptávky po biopotravinách, o kterých jsme vás informovali již v předešlých článcích (např. Spotřeba biopotravin v ČR roste) a usiluje o zvýšení jejich produkce. Bioprodukce je široce podporována také ze strany EU.

Plán, který předpokládá s navýšením výměry pro ekologické zemědělství, by MZe chtělo vládě předložit během měsíce. Díky zvýšení výměry ploch ekologického zemědělství by mělo být na českém trhu k dispozici více českých bioproduktů a bipotravin. Podíl českých biopotravin by se dle odhadů mohl dostat až na 60 %. Ministerstvo dále předpokládá, že by se měla zvýšit celková spotřeba biopotravin asi na 3 %. Této hodnoty sice mělo být dle předpokladů dosaženo již v letošním roce, ale podle posledních dat za předloňský rok činil podíl pouhých 0,71 %.

Celkový obrat s biopotravinami včetně vývozu dosáhl v roce 2013 přibližně 2,7 mld. Kč, spotřeba biopotravin v ČR byla v hodnotě 1,95 mld. Podle ministerstva trh s bioprodukcí a biopotravinami roste přibližně o 5 % ročně.  Bioproducenti mohou čerpat podporu z různých zdrojů (např. v rámci Programu rozvoje venkova), ale stěžují si, že podpora stále není adekvátní. Množství bioproducentů se i přesto zvyšuje a v období leden – září 2015 vzrostl v ČR počet ekofarem o více než 8 %, celkově jich bylo 4188. Ekologičtí podnikatelé hospodařili na 502 374 ha půdy, což je přibližně 12 % celkové výměry půdního fondu v Česku. Za stejné období také vzrostl o 4,5 % počet výrobců biopotravin, bylo jich 529.

MZe dále plánuje vyhlášku, která by stanovila pravidla pro používání termínů "domácí", "čerstvý", "přírodní", "babiččina", "dědečkova", "farmářský" nebo "poctivé". Tyto pojmy často mohou spotřebitele mást, protože není jasné, co přesně si pod těmito pojmy představit.

Doporučení

Zemědělští podnikatelé, kteří uvažují o přechodu k bioprodukci nebo kteří se jí již věnují, by měli agendu bedlivě sledovat. Pro bioproducenty se totiž chystá speciální podpora, konkrétní programy zatím nejsou známy, ale včas vás o nich informujeme. Z PRV mohou zemědělci také čerpat prostředky na přechod k ekologickému zemědělství.

Zdroj: Agris