Monitoring

V této sekci naleznete klíčové informace o navrhované a projednávané legislativě z oblasti zemědělství. Informace získáváme přímo z národních nebo unijních institucí.

Novela veterinárního zákona: Množírny a zabijačky
Monitoring
Jistě jste v médiích zaznamenali, že poslanci schválili novelu veterinárního zákona, který "zakazuje" tzv. množírny psů. Návrh novely veterinárního zákona však upravuje i další záležitosti týkající se chovatelů hospodářských zvířat - domácí porážky skotu. Více
Východní Evropa vs. jednotný trh EU
Monitoring
V posledních třech letech se státy východní Evropy snaží zabránit skupování zemědělské půdy na svém území způsoby, které dle Evropské komise nejsou v souladu s pravidly jednotného trhu EU. Více
Plocha EFA zůstane na 5 %
Monitoring
Komise 3.4. 2017 Radě ministrů pro zemědělství a rybolov nedoporučila procentuální navýšení plochy využívané v ekologickém zájmu z 5 % na 7 % od roku 2018. Více
Přístup k půdě
Monitoring
Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova 21. 3. 2017 schválil usnesení o přístupu k půdě. Na plenárním zasedání bude EP o usnesení hlasovat 26. – 27. 4. 2017. Více
Pesticidy vs. včely
Monitoring
EFSA zveřejnila pokyny pro posuzování potenciálních rizik pro včely vzhledem k používání pesticidů. Dokument EFSA zpracovala na popud Komise, pokles počtu včelstev je jedním z velmi aktuálních problémů ve světě. Více
Metodiky MZe k přímým platbám
Monitoring
MZe zveřejnilo aktualizované metodiky k nařízením vlády o podmínkách poskytování různých typů přímých plateb. Uvádíme jejich přehled. Více