Legislativa

V této sekci naleznete klíčové informace o nové legislativě v oblasti zemědělství, jež byla uveřejněna ve Sbírce zákonů ČR nebo v Úředním věstníku EU.

EU plýtvá potravinami
Legislativa
Poslanci Evropského parlamentu chtějí změnit označování potravin za účelem snížení plýtvání potravinami. Více
Zdravá zem – strategie Ministerstva zemědělství
Legislativa
Ministerstvo zemědělství představilo 23. ledna 2017 strategické priority v oblasti půdy a lesů. Nově by od roku 2018 mělo do přísného režimu ochrany spadat 25 % půdy, na což se ovšem zemědělci musí připravit s předstihem. Více
Mléčný balíček 2017
Legislativa
Členské státy se koncem srpna dohodly na konkrétní podobě podpory pro sektor mléka, která vstoupila v platnost 10. září 2016. Na pomoc producentům mléka má dohromady putovat částka 500 milionů eur. Podstatou tzv. mléčného balíčku, který se skládá celkem ze šesti nařízení EU, je podpora snížení produkce mléka. Teoreticky to znamená, že pokud producent mléka sníží svou produkci, může si zažádat o kompenzaci. Více
Novela nařízení vlády o přímých platbách v roce 2016
Legislativa
Začátkem března nabyla účinnosti novela nařízení vlády pro přímé platby v roce 2016. Úpravy vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu žádostí, podnětů zemědělské společnosti a prováděných kontrol. Více
MZe usiluje o zvýšení bioprodukce
Legislativa
Ministerterstvo zemědělství připravuje plán, jehož prostřednictvím chce do roku 2020 rozšířit ekologickou produkci v ČR. Cílem je dosáhnout 15 % ekologických ploch z výměry zemědělské půdy v ČR. Více
Slyšeli jste už o Novel Food?
Legislativa
Komise připravuje legislativu, která bude revidovat stávající právní úpravu týkající se tzv. Novel Foods. Více