Legislativa

V této sekci naleznete klíčové informace o nové legislativě v oblasti zemědělství, jež byla uveřejněna ve Sbírce zákonů ČR nebo v Úředním věstníku EU.

Legislativní novinky
Legislativa
Nové právní předpisy Více
Legislativní novinky
Legislativa
Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2017. Více
Hranolky budou!
Legislativa
Pokud vás někdo v uplynulých dnech strašil, že nám EU zakáže hranolky, tak to není úplně pravda – zakáže nám toho mnohem víc! Děláme si legraci, skutečnost je taková, že ubude karcinogenů, hranolků nikoliv. A to se vyplatí, ne? Více
EU plýtvá potravinami
Legislativa
Poslanci Evropského parlamentu chtějí změnit označování potravin za účelem snížení plýtvání potravinami. Více
Zdravá zem – strategie Ministerstva zemědělství
Legislativa
Ministerstvo zemědělství představilo 23. ledna 2017 strategické priority v oblasti půdy a lesů. Nově by od roku 2018 mělo do přísného režimu ochrany spadat 25 % půdy, na což se ovšem zemědělci musí připravit s předstihem. Více
Mléčný balíček 2017
Legislativa
Členské státy se koncem srpna dohodly na konkrétní podobě podpory pro sektor mléka, která vstoupila v platnost 10. září 2016. Na pomoc producentům mléka má dohromady putovat částka 500 milionů eur. Podstatou tzv. mléčného balíčku, který se skládá celkem ze šesti nařízení EU, je podpora snížení produkce mléka. Teoreticky to znamená, že pokud producent mléka sníží svou produkci, může si zažádat o kompenzaci. Více