Kompenzace škod způsobených suchem

Kompenzace škod způsobených suchem
Ministerstvo zemědělství předložilo vládě návrh kompenzací za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci kvůli extrémnímu dlouhotrvajícímu suchu. Z vládní rozpočtové rezervy by na kompenzace mělo jít 1,24 mld. Kč.

V pondělí 14. 3. 2016 ministr zemědělství Marian Jurečka předložil vládě návrh na kompenzaci za škody, které v roce 2015 utrpěli zemědělci kvůli dlouhotrvajícímu extrémnímu suchu. Nárok na takové odškodnění by měli zemědělci, u kterých došlo vlivem nepříznivého počasí k poškození plodin o více než 30 % v porovnání s průměrnými tržbami za poslední tři roky.

O dotaci by mohli požádat zemědělci pěstující brambory, chmel, ovoce, zeleninu, ovocné a okrasné stromky, cukrovou řepu, sadbový materiál lesních dřevin, krmnou kukuřici a trvalé travní porosty v souvislosti s chovem hospodářských zvířat. Škody nebyly způsobeny pouze poklesem výnosu z plodin, ale zároveň i jejich nižší konzumní kvalitou. Z vládní rozpočtové rezervy by na kompenzace mělo jít 1,24 mld. Kč, přičemž škody způsobené suchem byly vyčísleny na téměř 3 mld. Kč. Proti návrhu se však staví Ministerstvo financí.

Problém extrémního sucha je nutné řešit dlouhodobě a komplexními prostředky, podotkl ministr Jurečka. Proto resort zemědělství napomáhá rozpracovat stále větší množství pozemkových úpravy, které výrazně napomáhají zlepšovat stav krajiny a zadržování vody, což jsou klíčové faktory v boji proti suchu a erozi. Cílem pozemkových úprav není nic většího, než že snažíme krajinu navracet ke svému normálnímu stavu, uvedl ministr Jurečka.

Doporučení

V případě, že jste přišli k újmě kvůli extrémnímu suchu, doporučujeme podat žádost o kompenzaci, pokud bude návrh ministra Jurečky schválen. O dalším průběhu vás budeme informovat.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství