klece

Zářijové iniciativy občanů
Monitoring
Komise v září 2018 zaznamenala dvě občanské iniciativy týkající se zemědělství a produkce potravin - End The Cage Age a Eat ORIGINal! Unmask your food. Více