Kdo kupuje BIO?

Kdo kupuje BIO?
Proč lidé nakupují BIO potraviny a produkty? Co je k tomu vede za důvody a jak vlastně vypadá takový typický spotřebitel bioproduktů? Na to vám odpoví vědci z americké univerzity v Arizoně.

Jak vypadá typický spotřebitel bioproduktů?

Bioprodukty nejvíce nakupují a spotřebovávají ženy, které se starají o děti a jsou spíše starší. Mladí spotřebitelé mají většinou pozitivní vztah k bioproduktům, ale konzumují a kupují je méně než starší spotřebitelé. Děje se tak pravděpodobně kvůli tomu, že bioprodukty bývají zpravidla dražší a tudíž si je více mohou dovolit starší, lépe zajištění lidé. Spotřebitelé nejvíce přecházejí na biopotraviny v případě, že se jim narodí děti. Z hlediska hodnot a vlastností člověka, nejvíce bioprodukty nakupují a konzumují lidé s těmito charakteristikami: altruismus, ekologie a udržitelná budoucnost, universalismus (jako ochrana dobrého životního stavu lidí, zvířat a přírody), benevolentnost, duchovnost a vůle (ve smyslu nezávislého myšlení a jednání). Mnoho příznivců bio nalezneme také mezi vegetariány a obecně mezi lidmi, kteří se snaží chovat preventivě v zájmu zachování svého zdraví, protože právě biopotraviny považují za více prospěšné.

Co představuje faktory způsobující spotřebu bioproduktů?

Významným důvodem, proč lidé kupují bio, je lepší chuť. To však může být zkresleno smýšlením spotřebitele, který za biopotravinu vynaložil více peněz, a proto si vsugerovává, že chutná lépe a je tudíž zdravější a kvalitnější, než konvenční potraviny. Spotřebitelé zároveň považují biopotraviny za bezpečnější.

Dílčí faktor pozitivně působící na spotřebitele, představuje ochrana životního prostředí, kdy nejsou používány chemické prostředky k produkci biopotravin. Podobně je to s ochranou zvířat a zajištění jejich dobrých životních podmínek. Částečně podpůrný faktor pro nákup představuje i lokální produkce, kdy si spotřebitel zakládá na tom, že nakupuje biopotraviny nakoupené v místě a podporuje tím komunitu. Nepředstavuje to však významný faktor, až na Řecko, kde se jedná naopak o velmi silnou etnocentrickou tendenci.

Co naopak dokáže od nákupu odradit?

Vysoká cena. To není těžké ani odhadnout, tzv. ochota zaplatit byla již podrobně zkoumána. Spotřebitelé jsou hypoteticky ochotni zaplatit více, ale většina z nich ne o tolik, kolik stojí bioprodukce na trhu. Dále od nákupu odrazuje: nedostupnost biopotravin, nedůvěra v bio značení, špatný marketing, spokojenost se současným zdrojem potravin a kosmetické vady.

Článek čerpá ze studie provedené v roce 2007 v USA. Přečíst celou si ji můžete zde: http://www.ccs.dcu.ie/consumingidentity/publications/documents/Hughner%20et%20al%202007.pdf