Harmonogram výzev PRV na léta 2015–2017

Harmonogram výzev PRV na léta 2015–2017
Právě probíhající první kolo žádostí z PRV poskytlo první možnost žádat o dotace v novém programovém období. Konec příjmu žádostí je stanoven na 12. 10. 2015, ale další kolo bude otevřeno již v květnu 2016.

Na webových stránkách Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) naleznete Harmonogram příjmu projektových operací Programu rozvoje venkova (PRV). Uvádíme pro vás přehled výzev, které budou vyhlášeny v letech 2015–2017.

Podzim 2015

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Únor 2016 (od 22. 2. do vyčerpání alokace)

 • 4.3.1 Pozemkové úpravy (kontinuální příjem žádostí)

Jaro 2016 (2. 5. – 15. 5.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.2 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Podzim 2016 (1. 10.–15. 10.)

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a strojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Jaro 2017 (pravděpodobně 1. 4.–15. 4.)

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.1.2 Informační akce
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Podzim 2017 (pravděpodobně 1. 10.–15. 10.)

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.1 Technika vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Ostatní operace budou vyhlašovány ve zvláštním režimu, jedná se o:

 • 2.1.1 Poradenství – ad hoc vyhlašování
 • 19 Leader – zpravidla v termínu 1.2. – 31.8., v roce 2016 2.5. – 31.8.
 • 16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti – bude vyhlášena pouze dvakrát za období, a to v roce 2016 a 2017
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – budou vyhlašovány v závislosti na výskytu a rozsahu kalamitních situací
 • Technická pomoc – kontinuální příjem, od roku 2015

Doporučení

Doporučujeme naplánovat své projektové záměry do roku 2017 vzhledem k naplánovanému vyhlášení výzev konkrétních operací.

Zdroj: SZIF