GMO v rukou států

GMO v rukou států
Evropský parlament schválil možnost kultivace GMO jednotlivými členskými státy. Nařízení by mělo být platné a účinné již od jara letošního roku.

Evropský parlament (EP) 13. 1. 2015 schválil návrh nařízení o kultivaci GMO plodin jednotlivými členskými státy EU. Dle návrhu by měly členské státy disponovat nástroji, díky kterým by měly být schopny na svém území povolit či zakázat pěstování již autorizovaných GMO produktů.

Cílem návrhu je ochrana spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně potravinové bezpečnosti. Současná dohoda klade důraz na posuzování možných rizik a systém schvalování GMO. Dosud bylo v EU povoleno pouze pěstování kukuřice MON 810 od americké firmy Monsanto, ale již několik let se do EU dováží krmiva pro hospodářská zvířata s obsahem GMO, protože EU není v jejich produkci soběstačná.  

Návrh stanovuje důvody, které mohou státy vést k povolení nebo k zakázaní GMO na jejich území. Může se jednat o socioekonomické důvody či o plán na rozvoj venkova.

Členské státy si však dle návrhu budou moci rozhodovat pouze o kultivaci těch GMO, které schválila či schválí EU, resp. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Rozhodnutí o pěstování či nepěstování GMO, tedy o omezení či povolení, bude platné po dobu 10 let. Velmi odmítavě se ke kultivaci GMO staví veřejnost např. v Německu, naopak Španělsko, Portugalsko a ČR toto rozhodnutí vítají.

Při konečném schvalování nové legislativy se neočekávají žádné další komplikace. Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis vyjádřil důvěru v to, že legislativa bude uvedena do praxe již na jaře 2015.

Doporučení

Problematika GMO je tématem, nad kterým lze pouze stěží najít konsensus. Pokud však dojde ke vstupu nařízení v platnost, mohla by to být pro některé členské státy a zemědělce velká příležitost. V případě, že zemědělec má zájem pěstovat GMO, doporučujeme sledovat autorizační proces v EU a následné schválení či omezení ze strany ČR. Seznam autorizovaných GMO naleznete na webovém portálu Komise.

Zdroj: Evropský parlament