Ostatní
Změny v novém programovém období 2014–2020 se týkají především mladých zemědělců a administrativního procesu, který by měl být jednodušší. Více

Stránky