http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cj14/pr/1054/1054672/1054672en.pdf
Monitoring
Výbory Evropského parlamentu AGRI a ENVI společně debatovali o návrhu zákazu klonování hospodářských zvířat. Více
Biopaliva: téměř rozhodnuto
Monitoring
Výbor ENVI schválil kompromis s Radou týkající se objemu paliv první generace. Ta by měla být do roku 2020 snížena ze současných 10 % na 7 % celkové spotřeby v dopravě. Více
Krize na trhu s hovězím
Ostatní
Copa-Cogeca se setkala se zástupci Komise a diskutovali o otázce situace na trhu s hovězím masem. Výkupní ceny klesají, ale klesá i spotřeba hovězího masa. Více
Rozšíření vinic povoleno
Legislativa
Komise novým nařízením povolila v omezené míře rozšiřování vinic. Akt upravuje pravidla pro rozšiřování a vymezuje oblasti, kde není nutné uplatňovat povolení pro výsadbu vinic. Více
Program Zemědělec zahájil sběr žádostí
Ostatní
PGRLF zahájil sběr žádostí do programu Zemědělec. Nově by kromě investic do zemědělských strojů mělo být možné poskytnout podporu také na investice na výstavbu, pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích. Více
Nařízení vlády o přímých platbách
Legislativa
Vláda vydala nové nařízení o přímých platbách zemědělcům, legislativa obsahuje důležité informace. Více

Stránky