Nebezpečná bakterie Xylella fastidiosa
Ostatní
Členské státy schválily posílená opatření na úrovni EU a cílem zabránit šíření bakterie Xylella fastidiosa, která je nebezpečná především pro olivovníky. Více
Ochrana ryb v Baltském moři
Ostatní
Evropský parlament schválil 28. 4. 2015 víceletý plán rybářské politiky, jehož cílem je ochrana populace tresky, sledě a šprota obecného v Baltském moři. Více
Komise autorizovala další GMO
Ostatní
Komise 24. 4. 2015 vydala povolení 17 GMO produktům v oblasti potravin a krmiv a 2 povolení pro GM řezané květiny. Více
Nová dotační nařízení vlády
Legislativa
Vláda zveřejnila soubor nařízení, která implementují legislativu EU týkající se rozvoje venkova. Nařízení upravují problematiku životního prostředí, dobré životní podmínky zvířat a podmínky pro poskytování plateb. Více
Programy na propagaci zemědělských produktů
Ostatní
Komise představila soubor programů, které by měly pomoci evropským producentů zemědělských produktů lépe konkurovat na světových trzích. Více
Spotřeba biopotravin v ČR roste
Ostatní
Ústav zemědělské ekonomiky a informací zpracoval během března Zprávu o trhu s biopotravinami v ČR v 2013, ze které vyplývá, že spotřeba biopotravin roste. Více

Stránky