Nová dotační nařízení vlády
Legislativa
Vláda zveřejnila soubor nařízení, která implementují legislativu EU týkající se rozvoje venkova. Nařízení upravují problematiku životního prostředí, dobré životní podmínky zvířat a podmínky pro poskytování plateb. Více
Programy na propagaci zemědělských produktů
Ostatní
Komise představila soubor programů, které by měly pomoci evropským producentů zemědělských produktů lépe konkurovat na světových trzích. Více
Spotřeba biopotravin v ČR roste
Ostatní
Ústav zemědělské ekonomiky a informací zpracoval během března Zprávu o trhu s biopotravinami v ČR v 2013, ze které vyplývá, že spotřeba biopotravin roste. Více
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cj14/pr/1054/1054672/1054672en.pdf
Monitoring
Výbory Evropského parlamentu AGRI a ENVI společně debatovali o návrhu zákazu klonování hospodářských zvířat. Více
Biopaliva: téměř rozhodnuto
Monitoring
Výbor ENVI schválil kompromis s Radou týkající se objemu paliv první generace. Ta by měla být do roku 2020 snížena ze současných 10 % na 7 % celkové spotřeby v dopravě. Více
Krize na trhu s hovězím
Ostatní
Copa-Cogeca se setkala se zástupci Komise a diskutovali o otázce situace na trhu s hovězím masem. Výkupní ceny klesají, ale klesá i spotřeba hovězího masa. Více

Stránky