Přístup k půdě
Monitoring
Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova 21. 3. 2017 schválil usnesení o přístupu k půdě. Na plenárním zasedání bude EP o usnesení hlasovat 26. – 27. 4. 2017. Více
Biosummit 4/6
Ekologické zemědělství
V listopadu 2016 se konal Biosummit, konference o ekologickém zemědělství, z něhož Vám budeme pravidelně přinášet závěry. Tentokrát se text věnuje ekologickému zemědělství a jeho produkčnímu potenciálu. Více
Pesticidy vs. včely
Monitoring
EFSA zveřejnila pokyny pro posuzování potenciálních rizik pro včely vzhledem k používání pesticidů. Dokument EFSA zpracovala na popud Komise, pokles počtu včelstev je jedním z velmi aktuálních problémů ve světě. Více
Metodiky MZe k přímým platbám
Monitoring
MZe zveřejnilo aktualizované metodiky k nařízením vlády o podmínkách poskytování různých typů přímých plateb. Uvádíme jejich přehled. Více
Biosummit 3/6
Ekologické zemědělství
V listopadu 2016 se konal Biosummit, konference o ekologickém zemědělství, z něhož Vám budeme pravidelně přinášet závěry. Tentokrát se text věnuje příkladům z praxe. Více
Ženy na venkově
Ostatní
Evropský parlament zpracoval studii na téma postavení ženy na venkově. Ženy dle EP hrají na venkově nezastupitelnou roli a je třeba je podporovat i ve vlastním podnikání. Více

Stránky