Vize IFOAM EU do roku 2030
Ostatní
IFOAM EU představilo svou vizi ekologického zemědělství do roku 2030. Dokument klade důraz především na podporu produkce šetrné k životnímu prostředí. Více
Metodika pro výpočet finančního zdraví
Ostatní
Byla schválena metodika pro výpočet finančního zdraví žadatelů v projektových opatřeních Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Více
Povolení nutričních doplňkových látek
Legislativa
Komise povolila používání tzv. nutričních doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Tyto látky prý nejsou pro zdraví lidí a zvířat nebezpečné. Více
Prevence chorob hospodářských zvířat
Monitoring
Včera se Evropský parlament s Radou dohodly na návrhu nařízení o zdraví zvířat. Pravidla se zaměří především na prevenci chorob. Více
Copa – Cogeca ve svém prohlášení uvádí, že pro letošní rok hrozí dramatický pokles v produkci řepky, který povede ke zhoršení situace zemědělců. Předseda pracovní skupiny pro olejniny Arnaud Rousseau varoval: „Situace je velmi vážná, v Německu může pokles dosáhnout až 1 milionu tun. Některé oblasti byly zákazem tvrdě zasaženy již dříve, například ve Velké Británii, kde zemědělci přišli o 40 % produkce řepky. O to horší je skutečnost, že neexistuje žádná alternativa ochrany rostlin a plodiny jsou tak ničeny
Monitoring
Copa – Cogeca očekává pokles produkce řepky až o 7 % kvůli přetrvávajícímu zákazu používání insekticidů z řady neonikotinoidů. Více
Ministři zemědělství V4+ jednali v Bratislavě
Ostatní
Ministři zemědělství států Visegrádské skupiny společně s ministry zemědělství Slovinska, Bulharska a Rumunska se sešli 18. a 19. 5. 2015 v Bratislavě, kde jednali o možnostech, jak zlepšit postavení zemědělců v rámci potravinářského řetězce, zjednodušení SZP a o lesnictví. Více

Stránky