Monitoring
Komise 16. srpna 2017 zahájila celoevropskou veřejnou konzultaci na téma, jak učinit potravinový řetězec spravedlivějším. Více
Výjimky pro použití konvenčních objemných krmiv v ekologickém zemědělství v roce 2017
Ostatní
Ministerstvo zemědělství 3. 8. 2017 informovalo, že vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci umožňuje používání jiných než ekologických krmiv. Více
Legislativní novinky
Legislativa
Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2017. Více
Dokonzultováno! SZP po roce 2020 bude…
Monitoring
Evropská komise ukončila sběr podnětů na téma modernizace a zjednodušení SZP čili se ptala občanů EU na to, jak chtějí, aby se zemědělská politika změnila po roce 2020. Hlavní poselství je jasné – přímé platby zachovat a více se zaměřit na ochranu životního prostředí. Více
Epidemie BSE v EU nehrozí
Ostatní
Vzpomínáte ještě na nemoc šílených krav čili BSE (bovinní spongiformní encefalopatie)? V EU se ji podařilo téměř vymýtit, ale jednotlivé případy se čas od času objeví a Evropskou komisi zajímá proč. Odpovědi se jí dostalo od EFSA. Více
Ostatní
Pražský biojarmark s nabídkou produktů certifikovaných ekologických zemědělců s doprovodným programem pro děti a dospělé se bude konat 7. 10. 2017. Více

Stránky