EU ochrání český mák

EU ochrání český mák
Ministerstvo zemědělství a producenti máku usilují o ochrannou známku pro Český mák, který je v rámci EU specifický a jedinečný.

Ministerstvo zemědělství 6. 3. 2015 oznámilo, že usiluje o zapsání Českého máku na seznam chráněných evropských produktů. Konkrétně by Český mák měl spadat do kategorie chráněného označení původu, která označuje zemědělské produkty a potraviny, jež se k dané zeměpisné oblasti úzce vážou. Česká republika má v současnosti 33 produktů pod evropskou ochrannou. Pražská šunka, jejíž žádost byla podána v září 2012, stále čeká na zařazení na seznam.

Mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán vyjádřil nutnost získat ochranné označení následujícím způsobem: „Tuzemský mák obsahuje 20 % kvalitních bílkovin, 60 % oleje, vlákninu a mnoho minerálů. Zvláště důležité je stanovit vliv půdních a klimatických podmínek, které způsobují specifické vlastnosti produktu ve vztahu k určené zeměpisné oblasti.“

Žádost zatím podána nebyla, producenti máku v současné době připravují a zpracovávají podklady pro oficiální podání žádosti. Producentům by zisk ochranné známky nepřinesl pouze ochranu samotnou, ale také vysokou prestiž.

Unie od roku 1992 registruje zatím něco přes 1200 produktů či výrobků, které spadají do jedné z 3 kategorií ochrany.

  • Chráněné označení původu (PDO): označuje zemědělské produkty a potraviny, jež mají v dané zeměpisné oblasti původ a byly tam také zpracovány a upraveny do konečné podoby za použití tradičního postupu. Právě do této kategorie by měl spadat Český mák. Zatím je na tomto seznamu zapsáno 6 produktů ČR – např. Žatecký chmel, Český kmín, Nošovické kysané zelí a Všestranská cibule.
  • Chráněné zeměpisné označení (PGI): označuje zemědělské produkty a potraviny, jež se k dané zeměpisné oblasti úzce vážou. To znamená, že alespoň jedna fáze vzniku, zpracování nebo výroby probíhá v dané oblasti. ČR má pod ochranou EU Třeboňského kapra, Pardubický perník, Olomoucké tvarůžky, Brněnské pivo a další. Nejnověji na seznamu figuruje Valašský frgál.
  • Zaručená tradiční specialita (TSG): zdůrazňuje tradiční složení produktu nebo jeho tradiční způsob výroby. Do této kategorie spadají např. Špekáčky.

Systém udělování značky kvality pomáhá chránit a propagovat tradiční evropské zemědělské produkty a potraviny. Chrání tak výsledky práce tisíců zemědělců a tradičních výrobců a pomáhá vytvářet a zachovávat dědictví evropského venkova.

Doporučení

Producenti máku by měli podpořit žádost o zapsání Českého máku na seznam chráněného označení původu, protože jim to může přinést vysoké benefity.