Dovoz "bezhormonového" hovězího

Dovoz "bezhormonového" hovězího
EU si zakládá na tom, aby se ke spotřebitelům dostávalo kvalitní maso pocházející z chovů, které nevyužívají zbytečné množství chemických látek. Z toho důvodu je obchod s potravinami značně omezen. Nyní však EU obnovuje jednání s USA o tom, že by za určitých podmínek mohl být povolen další dovoz hovězího masa.

V pátek 19. října 2018 Rada pověřila Komisi vyjednáváním dohody s USA o dovozu vysoce kvalitního hovězího masa pocházejícího z chovů, které nebyly ošetřeny hormony podporující růst. Rada ujistila spotřebitele v EU, že výsledná dohoda bude v každém případě respektovat vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin. Zákaz dovozu hovězího od zvířat, které byly vyživovány růstovým hormonem, stále platí.

Cílem vyjednávání je také ukončit dlouholetý spor se Světovou obchodní organizací (WTO). V současnosti může USA do EU dle celní kvóty dovézt až 45 000 tun hovězího (0,6 % trhu EU s hovězím masem). Tato celní kvóta platí i pro vývozce z jiných členských zemí WTO. V roce 2016 požádaly USA o přezkum stávající dohody a od té doby obě strany zvažují možná řešení.

Cílem vyjednávání je nalézt vzájemně uspokojivé řešení, které je navíc v souladu s pravidly WTO. Komise nicméně nemůže jednat o navýšení objemu celní kvóty, k tomu nedostala mandát od Rady. Může však jednat o rozdělení celkové kvóty mezi konkrétní třetí země, což předpokládá vyjednávání i s nimi, aby byla dodržena pravidla WTO.

Zákaz využívání růstového hormonu pro chovy všech hospodářských zvířat (včetně dovozu masa pocházející z těchto chovů) v EU platí od roku 1989 (směrnice 96/22/ES). Zakázány byly tehdy látky jako oestradiol 17ß, testosteron, progesteron, zeranol, trenbolonacetát a melengestrolacetát. V současnosti je tato legislativa doplněná ještě směrnicí 2003/74/ES.

Proč ne maso s hormony?

Tehdejší Vědecký výbor pro veterinární opatření týkající se veřejného zdraví EU vyhodnotil, že nelze u žádné z uvedených látek stanovit ani minimální dávku přípustnou pro konzumaci člověkem. Používání růstových hormonů u hospodářských zvířat má zpravidla negativní vliv na jejich zdraví a welfare obecně. V souvislosti s některými přípravky (Zilmax v USA) bylo mezi nežádoucími vedlejšími účinky i úmrtí zvířat.

Naopak v USA nebyly negativní účinky pro člověka prokázány, nicméně spotřebitelé volají po povinném označování, zda maso pochází z chovu, kde (ne)byl využit růstový hormon. U ostatních hospodářských zvířat, kromě skotu, se růstový hormon nesmí využívat (i v USA).

Hormony jsou skotu podávány prostřednictvím implantátů na uchu, ten by měl zajistit průběžné dodávání růstového hormonu do krve zvířete. Ucho je při porážce zcela odříznuto, aby nedošlo ke kontaminaci masa implantátem.