Struktura zemědělství v Německu
Ostatní
Rodinné farmy stále do značné míry dominuje německému zemědělství. Musely se nicméně přizpůsobit strukturální změně zemědělství, která klade vyšší nároky na efektivitu a nižší výrobní náklady. Více
EFSA informuje o GMO
Ostatní
EFSA na své webové stránce otevřel nové téma zaměřené na GMO. Téma má několik sekcí, ve kterých naleznete nejnovější informace týkající se GMO. Více
Mléčný balíček 2017
Legislativa
Členské státy se koncem srpna dohodly na konkrétní podobě podpory pro sektor mléka, která vstoupila v platnost 10. září 2016. Na pomoc producentům mléka má dohromady putovat částka 500 milionů eur. Podstatou tzv. mléčného balíčku, který se skládá celkem ze šesti nařízení EU, je podpora snížení produkce mléka. Teoreticky to znamená, že pokud producent mléka sníží svou produkci, může si zažádat o kompenzaci. Více
3. kolo PRV
Ostatní
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo pravidla pro 3. kolo výzev Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020, které proběhne ve dnech 11.–31. 10. 2016. Více
Zastavení žádostí o úvěry
Ostatní
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) informoval, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry. Více
Emise ze zemědělství v EU
Ostatní
Euractiv zveřejnil pěknou infografiku týkající se emisí ze zemědělství v EU. Více

Stránky