Spravedlivější zemědělsko-potravinový řetězec
Monitoring
Zástupci rakouského předsednictví Rady 19. prosince dosáhli se zástupci EP předběžné dohody týkající se směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztazích mezi podniky v rámci zemědělského a potravinového řetězce. Více
Podnikatelská mise do Emirátů
Ostatní
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan zve firmy ze sektoru zemědělství a potravinářství k účasti na podnikatelské misi do Spojených Arabských Emirátů plánovanou na 16. - 19. února 2019. Více
Pokrok v jednání o SZP
Monitoring
Nová SZP bude mít zásadní dopad na všechny oblasti v rámci zemědělství jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Více
Bezpečnost potravin a EFSA
Monitoring
EP 11. prosince schválil pozměňovací návrh k návrhu nařízení EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění legislativa týkající bezpečnosti potravin. Více
Nové označování lihovin
Monitoring
Instituce EU dosáhly 28. 11. 2018 politické dohody o nových pravidlech pro výrobu a označování lihovin a pro registraci a ochranu lihovin registrovaných jako zeměpisná označení (GI). Cílem dohody je zajistit jasnější označování lihovin a že jejich složení bude harmonizováno na unijní úrovni. Více
Nákup půdy
Ostatní
Nedostatek půdy a její vysoká cena představuje problém pro většinu malých zemědělců, aby své podnikání rozšířili či s ním vůbec začali. Problému si je vědoma i Komise, která v nové SZP navrhuje zastropování dotací, které uměle zvyšují cenu půdy v EU. Podporu na nákup půdy ale můžete získat i nyní od PGRLF. Více

Stránky