Mléčný balíček 2017
Legislativa
Členské státy se koncem srpna dohodly na konkrétní podobě podpory pro sektor mléka, která vstoupila v platnost 10. září 2016. Na pomoc producentům mléka má dohromady putovat částka 500 milionů eur. Podstatou tzv. mléčného balíčku, který se skládá celkem ze šesti nařízení EU, je podpora snížení produkce mléka. Teoreticky to znamená, že pokud producent mléka sníží svou produkci, může si zažádat o kompenzaci. Více
Kompenzace škod způsobených suchem
Monitoring
Ministerstvo zemědělství předložilo vládě návrh kompenzací za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci kvůli extrémnímu dlouhotrvajícímu suchu. Z vládní rozpočtové rezervy by na kompenzace mělo jít 1,24 mld. Kč. Více
Novela nařízení vlády o přímých platbách v roce 2016
Legislativa
Začátkem března nabyla účinnosti novela nařízení vlády pro přímé platby v roce 2016. Úpravy vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu žádostí, podnětů zemědělské společnosti a prováděných kontrol. Více
Emise ze zemědělství v EU
Ostatní
Euractiv zveřejnil pěknou infografiku týkající se emisí ze zemědělství v EU. Více
Metodika o poskytování dotací
Monitoring
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo metodiku o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů pro rok 2016. V metodice jsou obsaženy závazné právní normy a ustanovení pro poskytování dotací. Více
V pondělí 15. 2. 2016 se sešla Rada pro zemědělství a rybolov, na programu byla především antimikrobiální rezistence, africký mor prasat a situace na trhu s mlékem a vepřovým masem.
Ostatní
V pondělí 15. 2. 2016 se sešla Rada pro zemědělství a rybolov, na programu byla především antimikrobiální rezistence, africký mor prasat a situace na trhu s mlékem a vepřovým masem. Více

Stránky