BPS se nepovedl

BPS se nepovedl
Režim základní platby, který má anglickou zkratku BPS, se dle Účetního dvora EU nepovedl, co s ním?

Účetní dvůr EU si na Společnou zemědělskou politiku (SZP) posvítil v poslední době hned dvakrát a ani jednou to pro ni nedopadlo dobře. Schytal to příliš složitý rozvoj venkova a neúčinný greening (více zde). Účetní dvůr 15. 3. 2018 zveřejnil zprávu s názvem „Režim základní platby má pro zemědělce přirozené limity, říkají auditoři“, což je vzhledem ke kritickému obsahu zprávy ještě velmi pěkný název. Základním cílem BPS bylo totiž zjedndušení, které se nedaří již řadu dekád, tudíž to vlastně není až tak překvapující zjištění. Problém však auditoři shledávají v tom, že implementace BPS v členských státech obsahuje tolik výjimek a různých variant, že to ve výsledku zvýšilo složitost systému a zátěž státních správ. Přesně toho se měl BPS vyvarovat, místo toho nad evropskou legislativou bují ještě byrokracie v členských státech.

Režim základní platby (BPS) zavedla reforma SZP z roku 2013 a zatím nebyl zaveden ve všech členských státech. Měl podpořit základní příjem zemědělců, aniž by bylo ovlivněno rozhodování o produkci a platba měla být oddělena od plochy. Ročně BPS stojí EU 18 mld. eur.

Auditoři také potvrdili, že podpora v rámci BPS je prakticky dotací na plochu a zvýhodňuje velké podniky. To je skutečnost, která by již měla být pouze vzpomínkou na historickou podobu SZP, přitom stále platí pravidlo 80 : 20 (80 % dotací v EU putuje 20 % podnikům). EU sice čas od času publikuje dokument, ve kterém se snaží toto zvýhodňování velkých podniků ospravedlnit či aspoň zmírnit (naposledy např. Sdělení Budoucnost potravinářství a zemědělství, s 15), ale konkrétní návrhy, jak na to, nemá sílu celoevropsky prosadit (např. zastropování nebo redistributivní platba).

Bude zajímavé sledovat, co se zprávami Účetního dvora EU provedou zákonodárci v EU. Projeví se v návrzích legislativy SZP po 2020? Bude konečně ošetřeno odpoutání udělování dotací od plochy a produkce? To uvidíme snad již v průběhu následujících týdnů a měsíců.