Biopaliva nekončí, ale podpora se sníží

Biopaliva nekončí, ale podpora se sníží
Reformní návrh o biopalivech je opět na programu jednání. Hranice pro podporu se v členských státech pravděpodobně sníží na 5–7 %.

Výbor Evropského parlamentu (EP) pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)  by měl dne 23. 2. 2015 přijmout postoj k reformnímu návrhu o biopalivech. V lednu 2015 jej finský europoslanec Nils Torvalds předložil ke druhému čtení právě v ENVI.

V roce 2012 Komise požádala o úpravu přístupu k biopalivům. Úprava by měla vést ke snižování podpory pro biopaliva první generace, která jsou kritizována zejména kvůli navyšováním emisí skleníkových plynů. Členské státy se v roce 2014 shodly na posílení podpory pro novou generaci biopaliv, která by měla mít nižší emise skleníkových plynů, současně však chtějí zabezpečit již realizované investice do sektoru tradičních biopaliv. Ke snížení tzv. ILUC (nepřímé změny ve využívání půdy) má dojít prostřednictvím stanovení stropu pro konvenční biopaliva na 7 % celkové spotřeby energie v dopravě.

Stávající podíl spotřeby biopaliv první generace měl do roku 2020 činit 10 %. EP navrhl snížení této hranice na 6 % (Komise na 5 % a Rada na 7 %). Podpora biopaliv by měla trvat jen do té doby, než  jednotlivé členské státy dosáhnout dané hranice spotřeby energie v dopravě. Nynější podíl spotřeby biopaliv v dopravě se v ČR pohybuje kolem 4 %, v EU ale přetrvávají tendence tento podíl nadále snižovat, a proto nelze do budoucna zaručit dlouhodobou výhodnost investice do biopaliv.

Následovat by mělo vyjednávání mezi členskými státy a EP, který by mohl v plénu hlasovat již v dubnu 2015.

Doporučení

Doporučujeme sledovat vývoj návrhu a spotřebu energie z biopaliv v dopravě v ČR, jelikož podle obou těchto parametrů se patrně bude odvíjet podpora pro biopaliva první generace.

Zdroj: European Voice