Biofach 2018

Biofach 2018
České firmy nabízející produkty či suroviny v biokvalitě se mohou zúčastnit veletrhu BIOFACH 2018, který se uskuteční ve dnech 14. až 17. února 2018.

Mezinárodní veletrh biopotravin BIOFACH 2018 se koná každoročně společně s veletrhem VIVANESS na výstavišti Messe Nürnberg. Ministerstvo zemědělství připravuje společnou expozici na ploše přibližně 200m2. Ve společné expozici se počítá s účastí 14-16 firem. Realizátor expozice bude vybrán na základě výběrového řízení.  Firmy ve společné expozici budou moci kromě vlastního info pultu a vitríny využít i společné zázemí a budou zařazeny v Průvodci expozicí (propagační katalog firem).

České firmy se mohou ucházet o účast do 31.5.2017 prostřednictvím přihlášky. Účast firem na tomto veletrhu je podporována v rámci dotačního programu 9Ha Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství (částečná úhrada pronájmu výstavní plochy, úhrada registračního poplatku a jedné zpáteční letenky do veletržní destinace) dle podmínek, jež upravují „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018“. Nutností pro firmy je doručení tzv. Motivačního formuláře nejpozději den před zahájením veletrhu na e-mail: jitka.borkovcova@mze.cz. Více informací bude postupně zveřejněno na stránkách Ministerstva zemědělství.

Stavba expozice včetně technického zabezpečení je plně v režii Ministerstva zemědělství a firmy si mohou objednat vlastní plochu o velikosti 6 m2.

V případě, že bude zájem větší, než je velikost objednané plochy, je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství. V takovém případě budou ve výběru upřednostňováni prvovýrobci s potravinářskou či zemědělskou produkcí tuzemských surovin. Současně budou upřednostňovány firmy s ohledem na možnosti exportu do dané destinace. Firmy o tomto budou informovány přes zástupce MZe.