Banány v ohrožení

Banány v ohrožení
Banány zná jistě každý, je to jedno z nejvíce oblíbených druhu ovoce na světě. Málokdo ovšem ví, že pěstovat banány je velmi náročné, především proto, že jsou velmi náchylné k různým nemocím a škůdcům.

Banány, konkrétně odrůda Cavendish, která se prodává v obchodech, neobsahují žádná semena, jak jste si možná všimli. Byly tak vyšlechtěny záměrně, aby je šlo snáze konzumovat a měly lepší chuť. Zároveň to však znamená, že se musí množit vegetativně a k nám se tak v podstatě dostanou plody stejných rostlin, klonů. Nevýhodou tohoto způsobu pěstování je vysoká náchylnost těchto rostlin k nemocem a škůdcům, vzhledem k tomu, že všechny rostliny jsou v podstatě geneticky stejné, choroby se mezi nimi šíří obrovskou rychlostí. Dodávky banánů jsou tak ve větším ohrožení než by se podle plných pultů v supermarketech mohlo zdát.

Historie pěstování banánů je relativně mladá, odrůda Cavendish nebyla dříve tolik populární, hlavní exportní odrůdu představovala Gros Michael. Měla sladší chuť, krémovější konzistenci a tvrdší slupku, takže náklady na její přepravu byly nižší než u odrůdy Cavendish. Odrůdu Gros Michael nicméně v 60. letech 20. století v podstatě vyhubilo houbové onemocnění z rodu Fusaria (TR 1). Banánové společnosti tehdy začaly rychle přecházet na odrůdu Cavendish, která byla proti tomuto typu choroby imunní.

Koncem 80. let se objevil nový patogen (TR 4, Fusarium oxysporum cubense) napadající výhradně odrůdu Cavendish. Jedná se také o houbové onemocnění, patogeny přežívají v půdě a jsou rezistentní vůči pesticidům. TR 4 rostlinu banánovníku likviduje tak, že jim znemožní využívat vodu a živiny k potřebné k růstu. Vzhledem k tomu, že patogen zůstává v půdě, není možné odrůdu Cavendish pěstovat na stejných místech, kde se již nemoc objevila. Jediná obrana tak spočívá v nezavlečení patogenů do plantáží, kde se pěstují, což je v době globálního obchodu nelehký ne-li nemožný úkol. Rozdíl oproti 60. letům 20. století je tak pouze v tom, že v současnosti neexistuje alternativa odrůdě Cavendish a banány bychom tak nahrazovali jen stěží. Pro spotřebitele v EU, který má dostatek všeho zboží to nepředstavuje až takový problém, spíše nepohodlí, pokud má banány v oblibě. Problém to představuje především v zemích, kde jsou banány důležité z nutričního hlediska, protože je to levná a výživná potravina pro chudé obyvatele.

Genetické modifikace

Banánu odrůdy Cavendish by ale odzvonit nemuselo, v Austrálii se výzkumu banánovníku věnuje James Dale a pomocí metody CRISPR (cílené nahrazování genů) dokázal vypěstovat banánovník s rezistencí vůči tomuto patogenu. V Austrálii tak vzniklo první pole s geneticky modifikovanými banánovníky odrůdy Cavendish, která v sobě obsahuje rezistentní geny z jiné odrůdy - Musa acuminata malaccensis. Vzhledem k tomu, že i v Austrálii panují velmi přísná pravidla pro pěstování GMO, tak bylo pěstování dovoleno pouze za dodržení přísných podmínek. Nicméně James Dale věří, že již v roce 2021 se tyto geneticky modifikované banány objeví na pultech obchodů v Austrálii. Nedomnívá se však, že se jeho GM banány rozšíří mimo Austrálii.

V současnosti tak největší překážku pro banány představuje legislativa a odpor spotřebitelů vůči GMO. Obavy z možných následků rozšíření GM plodin jsou jistě na místě a měly by být podrobně prozkoumány. Zároveň je dobré si uvědomit, že technologický pokrok využíváme běžně v jiných oblastech života a GMO rozhodně nepředstavuje pouze nebezpečí. Často se rostliny laboratorně kříží za tím účelem, aby byly nutričně bohatší či odolnější vůči škůdcům a chorobám, což snižuje spotřebu pesticidů pro jejich pěstování.

Témata: